Produksjon av rensefisk er den nye næringen innen oppdrett av andre marine fiskearter. Det er først og fremst produksjon av rognkjeks som dominerer med en andel på 95 prosent.


( 03.06.2014 )


Rensefisk er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige arter som plukker lakselus av oppdrettslaks og oppdrettsregnbueørret. Blant disse finner vi de svært effektive lusespiserne berggylt, rognkjeks og lignende.

Produsentene av denne typen fisk solgte 2.049.000 stykk rensefisk for utsett i laksemerder i 2013. En kraftig økning på tallene fra 2012 som viser 703.000 stykk.

 

I tillegg til oppdrettet rensefisk bruker også lakseprodusentene villfanget rensefisk. Totalt ble det satt ut 15 381 000 stykk rensefisk i merdene i 2013.