MÅLØY: Stor pågang fra fiskeflåten og havbruksnæringen gjør at Verlo AS til tider har måttet velge mellom oppdragene.

Oppdragene står i kø, og vi har måtte være selektive og sortere ut oppdragene. Det er et luksusproblem at vi kan velge de jobbene som vi finner utfordrende og passer oss best. Men vi har også en del faste kunder som må følges opp, forteller daglig leder Knut Helge Sørpoll hos Verlo AS.

Gode løsningene

Bedriften er inne i sitt 85. driftsår, og har siden starten drevet slipping og reparasjon av båter, i tillegg til industriog skipshandel. Båtslippen kan ta fartøy opptil 100 fot, med 8,0 meters bredde og 300 tonn. Verkstedet har også to slippvogner til oppsett av mindre båter og kran for løft til kai. Selv om de er forhandler og autorisert serviceverksted for Yanmar og Yamaha, utfører de reparasjoner på de fleste motormerkene.

-Vi utfører en god del oppgraderinger og installasjoner av nye motorer, både på yrkesog fritidsbåter. Det gjør at man er attraktiv for å finne gode løsninger for kundene, og vi er ofte om bord hos kunder som har andre motormerker for service og reparasjoner, sier Sørpoll.

Fiskeflåten utgjør fortsatt en stor kundegruppe på slippen.

Faste kunder

Fiskeflåten utgjorde lenge hovedtyngden av kundene på verksted og slippen, men de senere årene har havbruksnæringen vokst frem, og servicefartøyene har blitt en stor og viktig kundegruppe.

-Vi har de siste årene hatt flere oppdrag for servicebåtene enn for fiskeflåten. De tar service og vedlikehold etter behov gjennom hele året, mens fiskeflåten ofte legger vedlikehold til faste tider av året. Det har etter hvert endret seg og det fordeles jevnere ut over året, forteller han, og legger til at de har kunder som kommer langveis fra på grunn av den gode og rimelige servicen.

Slippen kan ta opp fartøyer opptil 100 fot og 300 tonn. Knut Helge Sørpoll forteller om stor pågang for service og verksted hos Verlo.

Styrken til MMG

-Vårt fokus er på kundene, at de får god service og et kortest mulig verkstedopphold. Er det behov for at vi må dra ut til kunden så gjør vi så godt vi kan. Det er også styrken til MMG og den maritime næringen i området, måten vi klare å stable servicefolk på beina på kort tid for å yte den servicen som kreves. Han er ikke i tvil om at etablering av MMG har vært positiv for dem som bedrift.

-I vår bransje, som vareleverandør og serviceverksted, kommer vi alltid i kontakt med de som ankommer Måløy-regionen. Da følger det alltid med handel og levering til kundene, det være seg gjennom verftene eller direkte til fartøyene. Mye av handelen i havna går nordover langs kysten, forteller han.

Nytt verksted stod klart i 2018, og servicebilene står klare utenfor.

Sjarkflåten i endring

Han ser derimot at fiskeflåten opp til 15 meter har endret seg de siste årene. Fartøyene har blitt større og fått andre dimensjoner. Samtidig ønsker flere kunder å oppgradere fra ren dieselmotor til mer hybrid-løsninger om bord for å få ned drivstofforbruket, i stedet for å bygge nytt.

-Noen av kundene har egne krav om å gå over til hybrid fremdrift. Det er en avveining mellom miljøkrav og pris man må ta. Det finnes absolutt gode løsninger for dette, som vi kan tilby.

Ny fasade og renovering av hele bygget som tidligere hadde huset Firda Canning.

Nye lokaler

For tre år siden kjøpte Verlo AS lokalene og eiendommen til tidligere Firda Canning, som la ned hermetikkproduksjon i Måløy i 2007, samt eiendommen nord for fabrikken. Lokalene, fasaden og området ble pusset opp, og i alt stod 4000 m2 areal klare til bruk. Siste halvdel av 2018 flyttet de verksted over til nye lokaler, og i fjor høst åpnet de en ny industributikk i andre etasje. I tillegg har de fått en større kaifront slik at flere kunder kan ligge ved kai for serviceoppdrag.

-Vi hadde behov for mer areal til verksted og butikk, og fikk mer enn nok lokaler til eget bruk. Lokalene vi ikke benytter selv leier vi ut til aktører som primært driver produksjon og tjenester innen det maritime. I dag har holder seks selskaper til her, deriblant tre rederier, forteller han videre. Selv har de 12-15 ansatte i verksted og butikk, hvor av 8-10 ansatte er å finne på verksted.

Knut Helge Sørpoll og Verlo har et stort utvalg maritimt utstyr og motorer, samt at de forhandler Viking Boats. Bak står en West 590.

Mangel på arbeidskraft

Sørpoll ser derimot utfordringer med å skaffe nok fagfolk for å imøtekomme den økende etterspørselen, og jobber aktivt opp mot den videregående skolen i Måløy for å rekruttere unge til bransjen.

-Ved prosjekter leier vi inn mer kapasitet, men det er stor mangel på arbeidskraft her i området. Vi jobber med å rekruttere lokalt, og samarbeider med den videregående skolen om praksisplasser. Vi tar også inn lærlinger og har for tiden to lærlinger som motormekanikere. Vi gjør det vi kan for å gjøre arbeidsplassen her attraktivt, men det er hard konkurranse om ungdommen innen maritim næring.