Lavenergi-røntgen skal nå hjelpe til med å oppdage pinnebeinsrester i laksefilet som var for små til å bli oppdaget før.


( 02.06.2014 )


FHF-prosjektet som ble kjørt av SINTEF har nå gjort et gjennombrudd når det gjelder små pinnebeinsrester i laksefilet. Ved hjelp av lavenergi-røntgen kan man oppdage disse restene av bein i fileten. Dette er en svært viktig oppdagelse for industrien.

 

Fisker- og havbruksnæringens forskningsfond har prioritert dette området og har flere prosjekter på gang. Prosjektene rangerer fra en betydelig utlysning av prosjekter for automatisk fjerning av tykkfiskbein, til studier av pinnebeinets oppbygging og festevev, til teknologier for å oppdage bein og evt. rester av bein.

 

“Selvsagt løser ikke dette alt” påpeker Kristian Prytz, FHFs ansvarlige fagsjef på feltet. “Utfordringen med å evt. fjerne og sortere må fortsatt håndteres selv om man kan identifisere beinrestene. Men det er utvijlsomt et gjennombrudd, klarer man å identifisere beinrester som er mindre enn hva folk kan merke, så er det et viktig steg”.

Informasjon om prosjektet og rapporten som beskriver teknologien og funnene finner du her