DEL

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet ber Norges Fiskarlag departementet om å få på plass en avklaring om regelverket for redskapsbruk i makrellfisket for garn og snøregruppen. I 2015 ble det tillatt for denne gruppen å bruke not. Nå diskuteres det om det også skal bli tillatt å bruke trål.


( 04.05.2017 )

Etter Reguleringsmøtet i november skrev Fiskeridirektoratet til Fiskeridepartementet: «Fiskeridirektøren viste til at det å åpne for at fartøy i lukket gruppe kyst kan fiske med trål, kan medføre en endring i fangstmønsteret. Imidlertid er det ingenting som tilsier at beskatningen av makrell blir mindre god dersom redskapsfleksibiliteten utvides til å omfatte trål.»

Skal det åpnes opp for at garn- og snøregruppen skal kunne fiske med trål, krever det endring i konsesjonsforskriften. For at fiskerne skal kunne planlegge årets makrellfiske vil det kreve at en avklaring kommer snarest.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.