I en av de mest spennende vekstregionene i Kina jobber en nordmann aktivt for å få nordiske, maritime relaterte bedrifter til å etablere seg. Hans navn er Roger André Olsen. Han er direktør i Nordic Growth Center i Zhoushan og sentral når det gjelder utvikling av deler av Zhoushan Xingang Industrial Park, som er kalt North European Industrial Park. Han har tett dialog med myndighetene i provinsen når det gjelder dette utviklingsarbeidet.


( 07.06.2013 )

[raw]

Store deler av parken er allerede ferdig planert og tilrettelagt med all nødvendig infrastruktur som veier og servicebygg. Videre ligger det klare planer for bygging av havneområde og kaier, hoteller, boligområder, skoler, barnehager og lignende, og et eget kraftverk er dedikert som strømleverandør bare for dette området. Og som ikke det er nok er også alt tilrettelagt for å kunne ta imot gass for bruk i produksjon hos bedrifter som etablerer seg. Dette skal bli en demobase for den marine industrien for resten av Kina, og et mønsteranlegg støttes aktivt av myndighetene i Beijing.

Modell av parken ferdig utviklet.

 

En perle for fiskeri og oppdrett
Zhoushan er en perle av en øygruppe (også hovedstad med samme navn) som allerede har en stor samling av bedrifter innenfor akvakultur og fiskeri. Områdene i havet utenfor er regnet for å være blant de fire viktigste fiskeområdene i verden, og Zhoushan er regnet som den mest kjente fiskeribyen i Kina. Det finnes mer enn 500 arter fisk, reker, skjell og annet kommersielt spiselig i dette havområdet i umiddelbar nærhet til øya Zhoushan, og det årlige uttaket ligger på rundt 1,2 millioner tonn, noe som utgjør en tiendedel av det nasjonale fiskevolumet i Kina. Her er det også enorme områder som er ideelt for oppdrett av ulike arter, og regionen har et stort potensial for utvikling av denne næringen.

 

Øya har også en stor havgående fiskeflåten som operer utenfor Vest-Afrika, Indonesia, Argentina, den nordlige delen av stillehavet og andre viktige internasjonale fiskefelt på kloden. Det finnes rundt 600 foredlingsbedrifter for alle typer produkter fra havet, som eksporterer til mer enn 50 land, som Japan, Sør-Korea, USA, EU Sørøst-Asia og andre kanter av verden, for ikke å snakke om til andre regioner i Kina. I 2010 var eksportverdien av fisk og skalldyr fra disse bedriftene på rundt 16 milliarder RMB.. Zhoushan er i dag den største basen for produksjon av sjømat i Kina.

Administrerende direktør i Findexa Forlag AS, Per Jensen i ivrig diskusjon med en nordmann som driver et rådgivningsselskap for bedrifter som ønsker å etablere seg i Kina. Hareland Capital heter selskapet. Her er eieren Helge Hareland avbildet sammen med sin kone Lediz Leal Hareland. Han er også direktør og partner sammen med Roger André Olsen når det gjelder utviklingen av North European Industrial Park.

 

Det er altså til denne øya og regionen Roger André Olsen ønsker nordiske bedrifter velkommen. Han forteller at hele Zhoushan er under sterk utvikling, og at byen Zhoushan er blant de 100 mest innflytelsesrike byene i Kina, og blant de største kraftsentrene. I løpet av de fem senere årene (frem til 20123) opplevde regionen en gjennomsnittlig vekst på 14,3 prosent. Han forteller at hele den nevnte marine parken er på i alt 45 kvadratkilometer, mens han selv bidrar til etablering på en liten del av denne.

 

Kan få dekket 50 prosent
Olsen forteller at det gis mye offentlig støtte ved etablering i den marine parken, spesielt om man får i gang produksjon av noe som kan eksporteres. Da kan man oppnå 50 prosent økonomisk støtte fra kinesiske myndigheter til etableringen, gjennom individuell søknad. I tillegg foreligger det programmer i form av tilskudd, skattelette og andre støtteordninger, både for individuelle og selskaper som flytter produksjonen til Zhousan.

Roger André Olsen har gode kontakter med øverste myndigheter i Zhoushan, som igjen har tette bånd til sentrale myndigheter i Beijing. Her er vi invitert til lunsj hos Zhoushan Foreign and Overseas Chinese Affairs Office.

 

Styreformannen i Nordic Growth Center mener det ideelle er om for eksempel en norsk bedrift har aktivitet både i Norge og Zhounshan. Man kan dermed oppnå 50 prosent støtte til etableringen av avdelingen i Kina. Roger André Olsen kjenner godt til forholdene i regionen, gjennom å ha bodd her i en årrekke. Og han har også gode kontakter på høyt nivå hos myndighetene. Han er derfor rett mann å kontakte om man ønsker å etablere en aktivitet i Zhoushan. Nordic Growth Center har som slagord – signer en kontrakt med oss i dag, og du kan starte business i Kina i morgen.

 

Zhoushan ligger i den østlige kystregionen av Kina, omtrent 300 kilometer fra Shanghai. Det tar rundt tre timer å kjøre med bil til Shanghai, og veiene holder høy standard. Underveis på denne strekningen passerer du Hangzhou Brigde, en 35,6 kilometer lang bro over Hangzhou Bay. Da denne broen stod ferdig i 2007 forkortet denne veiavstanden til Zhoushan med 400 kilometer. Dette var et enormt prosjekt som 600 eksperter brukte mer enn ti år bare å designe og planlegge. Det finnes også et nettverk av mindre broer ut til selve Zhoushan.

Flere bedrifter har allerede etablert seg på industriområdet.

 

Gode kommunikasjoner
Men det er ikke bare langs landeveien logistikken til dette enorme vekstområdet er i orden. Det finnes 60 passasjerbåter som forbinder øya med ulike deler av fastlandet i nord og sør og til Hong Kong, Macao, Japan, Sør-Korea, Singapore med flere. Videre er det bare 15 kilometer å kjøre til nærmeste lufthavn, Zhoushan Mount Putuo Airport på Zhoujiajian Island, som har daglig nasjonal og internasjonal trafikk fra flere kjente flyselskaper.

 

Det bor i dag rundt 1,2 millioner innbyggere på Zhoushan og de 103 bebodde øyene rundt. I alt finnes det 1.390 øyer og 3.306 rev i området, så dette er et øyrike av de sjeldne. Klimaet er ganske behagelig, og gjennomsnittstemperaturen for Zhoushan for hele året ligger på 16 grader. Januar er den kaldeste måneden med temperaturer på 5-9 grader, sommeren holder behagelig 25-28 grader. Dette klimaet gjør det spesielt gunstig for oppdrettsvirksomhet.

Roger André Olsen og hans kone Jia Ying Yuan Olsen med en liten del av den 45 kvadratkilometer store industriparken i bakgrunnen.

 

Velutviklet
Zhoushan er velutviklet på alle områder. Det finnes 10 forskningsinstitutt på øya og en rekke utdanningsinstitusjoner på alle nivå. Øya har en rekke gode dypvannshavner og mange større og mindre byggeverft og verksted som server den store flåten av fartøy i alle størrelser. Ningbo-Zhoushan havneområde er regnet for å være blant de aller største i verden.

 

Det er til dette spennende området Roger André Olsen ønsker nye etablerere velkommen, bedrifter som vil ha innpass til det enorme kinesiske markedet eller som ønsker å flytte produksjonen til et område med et langt lavere kostnadsnivå når det gjelder lønninger. Han mener det finnes enorme muligheter for de søm tør å satse, og ikke minst gode økonomiske støtteordninger fra kinesiske myndigheter. Zhoushan Xingang Industrial Park ligger klar med ferdig planerte områder og all infrastruktur på plass. Her er det bare å starte støping av ringmur og plate og sette i gang bygging.

Zhouhsan er en frodig og velutviklet øy med et godt utbygd veinett.

 

[/raw]