John Isaksen fra Teterås-utvalget ønsker nå å avvikle fiskebåtens drivstoffsubsidier.


( 01.07.2014 )


Isaksen uttaler til Fiskarlaget.no at fiskeriene bør sidestilles med landindustrien og ikke landbruket.

 

– Dagens situasjon er en helt annen enn på 80-tallet. Jeg ser ikke noen god grunn til at en av industriene i Norge skal slippe unna en avgift som andre må betale. Det er fornuftig om fiskeriene også bidrar, sier Isaksen til FiskeribladetFiskaren

 

NOFIMA-forskere uttaler også at næringa må bidra til det grønne skatteregimet på lik linje med andre næringer.

 

Tveterås-utvalget er oppnevnt av regjerinen for å gjennomgå blant annet fiskerinæringens rammevilkår. Utvalget skal komme med en offentlig utredning innen årets slutt.

 

Jonny Berfjord, nesteleder i Norges Fiskarlag og medlem av samme sjømatutvalg, stiller seg undrende til utspillet. Han påpeker til FiskeribladetFiskaren at utspillet virker lite gjennomtenkt og at konsekvensene av dette forslaget ville kunne bli at kolmuleressursene ikke blir høstet. Han får støtte fra Ask Økland fra Pelagisk forening.

 

– Fiske er kanskje den mest miljøvennlige matproduksjonen vi har. Og drivstoffprisene er allerede såpass høye, at fiskerne tenker på tiltak som sparer drivstoff, sier Økland i en kommentar til FiskeribladetFiskaren.