DEL

– Europa må arbeide på tvers av grenser og fagområder for å fremme bærekraftig bruk av de europeiske havområdene. Regionalt og globalt samarbeid om utviking av helhetlige marine og maritime informasjonssystemer er viktig for en god forvaltning av havet, sa statssekretær Vidar Ulriksen i sin tale under EUs Maritime dag i Roma.


( 20.05.2009 )

[raw]

For andre gang avholder EU Maritim dag, og i år finner arrangementet sted i Roma 19. og 20. mai, med bred deltakelse fra aktører innen europeisk politikk, organisasjons- og næringsliv. Programmet inneholder en lang rekke foredrag, paneldiskusjoner og seminarer innenfor et vidt spekter av felt som faller inn under området for europeisk maritim politikk.

 

Statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, Vidar Ulriksen, innledet til paneldebatt om helhetlig maritim overvåkning i EU. Norge har bred erfaring med utvikling av maritime overvåkningssystemer, og i Regjeringens nordområdestrategi er det slått fast at Regjeringen vil utvikle et helhetlig overvåkningssystem til bruk i den nasjonale forvaltningen av våre havområder. Norge vil trekke på kompetansen i europeiske kunnskapsmiljøer og bidra til en forbedret styring av maritim aktivitet i europeiske havområder. Gjennom tilgang til helhetlig, brukervennlig informasjon om havområdene, vil man styrke forvaltningens sjøsikkerhets- og beredskapsfunksjoner, og redusere operasjonskostnader for de maritime aktørene. 

 

– Vi må søke felles europeiske løsninger på våre felles maritime utfordringer, og innta en helhetlig tilnærming til maritim politikk på tvers av de europeiske havområdene, avsluttet Ulriksen i sin tale i Roma.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.