Fiskeridirektoratet ønsker å leie flere fartøy under 21,35 meter til nedfangsting av kongekrabbe vest for 26°Ø. Dette er et tiltak for å begrense en videre spredning av bestanden.


( 22.12.2009 )


[raw]

Fartøyene må være bemannet for vanlig døgndrift, og deltatt/levert kongekrabbe i ett av de to siste årene. Noen av fartøyene bør ha lugarplass for inntil en ekstra person. Oppstart medio april. Etter avtale.

 

Fiskeridirektoratet vil gi et direkte tilskudd til fartøyene basert på søkers tilbud. Det vil også bli gitt en pris per kg levert krabbe. Dette står i anbudsgrunnlaget.

 

Vi viser til nærmere spesifikasjoner av oppdraget i anbudsgrunnlaget for nedfangstingen. Den finner du nedenfor under «Les mer».

[/raw]