DEL

Rolls-Royce tror på autonome skip allerede i 2020, og vil bruke norske fjorder som testarena for ny norsk teknologi som skal lanseres globalt.


( 30.09.2016 )

– Teknologi for fjernkontrollerte løsninger på skip finnes allerede, spørsmålet er hvor langt vi kan komme i retning av ubemannede fartøy, og hvilke typer skip dette er mest egnet for, sier Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon og kontroll i Rolls-Royce Marine. Han er blant innlederne på lanseringskonferansen for Norsk Forum for Autonome Skip 4. oktober.

nnpus8i6ryyms4tgswm5[1]

Bildet av Jann Peter er tatt i simulatoren som brukes for testing av autonome løsninger i Ålesund – Virtual Ship Intelligence Lab. Foto: Tony Hall/Rolls-Royce 

Har løsninger

Rolls-Royce i Norge leverer allerede i dag løsninger for overvåking av skip fra land og fjernstyrte serviceoppdrag om bord. Selskapet er i tillegg involvert i utviklingsprosjekter på dette området i Norge, Finland og Singapore.

– Vi samler kunnskap på mange områder. Mens den faktiske teknologien utvikles i stor grad i Norge. Derfor er det veldig gledelig når vi nå opplever at også de norske forskningsmiljøene og myndighetene er positive til at vi kan teste løsningene våre i norske farvann, sier Jann Peter Strand i Rolls-Royce.

container-autonom

Illustrasjon av autonome skip.

Kystverket ønsker satsningen på autonome fartøy velkommen. –Vi ønsker å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles og ulike konsepter skal utprøves. Dagens sjøsikkerhetstjenester er i stor grad bygget på at det finnes personer om bord, og vi ønsker god dialog med utviklingsmiljøene for å kunne utvikle vår rolle både som myndighet og tjenesteleverandør, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Beste testareana

Den best testarenaen er der det går ulike typer fartøy i daglig trafikk, der utviklerne kan samarbeide med fergerederier, oppdrettsanlegg og andre brukere av fjorden. Fjordene her hjemme brukes også ofte til prøveturer for verftene i området, som dermed bringer inne nye typer interessante fartøy i testområdet.

I Finland har finske myndigheter finansiert et FoU-prosjekt der det langsiktige målet er å sørge for et fullstendig autonomt system for hele Østersjøen innen 2025. Rolls-Royce er deltaker i det finske forskningsprogrammet sammen med andre industrielle aktører. I sitt maritime hovedkvarter i Ålesund har Rolls-Royce satt opp en simulator for testing av et autonome fartøy. I Trondheimsfjorden har selskapet samarbeidet med NTNU om forskningsfartøyet Gunnerus i fire år, og har nå planlagt å installere DP om bord, med tanke på teste autonome løsninger.

landbasert-kontrollsenter2

Slik tenker man seg et kontrollsenter for autonome skip.

– Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med NTNU, og har blant annet benyttet Gunnerus til å teste et helt nytt propulsjonssystem som nå er lansert i markedet.

Ut i virkeligheten

Neste steg er å ta forskningen og de virtuelle testene med ut i virkeligheten.

– Den norske maritime klyngen har store muligheter, mye av innovasjonen skjer nettopp her. Norske fjorder er ideelle testarenaer, sier Strand.

– Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i over 46 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

– I Norge er det omlag 2 800 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 900 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 800 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

– Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.