Norwisseafood AS i Sandefjord har søkt om tillatelse til å drive forsøksfiske etter sjøpølsearten Brunpølse (Cucumaria frondosa). Selskapet har avtale med islandske Arctic Star ehf om bruk av en spesiell trål som er svært skånsom mot havbunnen.

Istedenfor tråldører er redskapen utstyrt med to hjul med diameter på 60 centimeter. Mellom hjulene er det strukket en pose hvor sjøpølsene samles opp. Erfaringene fra Island viser at redskapen gir svært liten bifangst.

Brunpølsen, som blir opptil 50 centimeter lang, er svært vanlig og finnes i store deler av Nord-Atlanteren og i Barentshavet. Tørket islandsk brunpølse selges i butikker i en rekke land for 3000 – 4000 kroner per kilo. Elleve islandske fiskefartøyer leverte i 2018 cirka 6000 tonn sjøpølser. Ti av disse fartøyene drev direkte fiske etter sjøpølser. Fire av disse leverte over tusen tonn hver.