Den samlede verdien av torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst endte på 12.735 millioner kroner.

Dette er knappe 300 millioner kroner ned fra den høyeste omsetningsverdien i fiskesalgslagets historie på 13.031 millioner i 2019. Omsetningen i 2020 var på nivå med den nest høyeste verdien noensinne på 12.748 millioner i 2018.

Det ble omsatt 1,034 millioner tonn fangst gjennom Råfisklaget i 2020. Tilsvarende kvantum var 1,086 millioner i 2019 og 1,162 millioner i 2018. 2020 er det sjuende året på rad med en samlet fangst på over 1 million tonn.

Det var 6.700 fartøy som sørget for 146.500 enkeltleveranser i Norges Råfisklags område i 2020. Ansvarsområdet strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den aller viktigste enkeltarten. Verdien av torsk utgjorde over 8.000 millioner kroner i 2020, og dette utgjør mer enn 63 prosent av Råfisklagets omsetning.

Oversikten som følger viser verdi og andel av total omsetningsverdi for de viktigste artene i Norges Råfisklag i 2020:

Torsk               8.079   millioner kroner           63,4 %

Hyse                1.089               «                      8,6 %

Sei                      945               «                     7,4 %

Reker                 747               «                      5,9 %

Kongekrabbe     392               «                       3,1 %

Blåkveite            308               «                      2,4 %

Snøkrabbe         255               «                       2,0 %