I forbindelse med forliset av ”Full City” har Kystverket igangsatt miljøundersøkelser som vil kartlegge eventuelle miljøeffekter etter oljeutslippet. NIFES har i den anledningen vurdert mattryggheten av fisk, krabbe og skjell utenfor Langesund. Sjømatanalyser som hittil er tatt viser liten effekt på fisk og krabbe i fra området, men påvirkning på skjell.


( 07.09.2009 )

[raw]

NIFES anbefaler derfor at kostholdsrådet, sendt ut 5.august fra Mattilsynet, opprettholdes inn til videre. Om de noe høye verdier på blåskjell skyldes utslipp fra ”Full City” eller bakgrunnsforurensning er under vurdering.

 

Lasteskipet ”Full City” gikk like etter midnatt fredag 31.juli i år på grunn utenfor Langesund i Telemark. Olje lekket ut fra havaristen, og prøver av torsk, sei, hyse, lyr, ål, makrell, krabbe og blåskjell er analysert for å vurdere om oljeutslippet har påvirket mattryggheten.

 

Overskridelser på blåskjell
Analyseresultatene viser lave verdier av stoffet PAH i fiskefilet og brunmat av krabbe, godt under EUs øvre grenseverdi. Resultatene fra blåskjellanalysene viser overskridelser sammenlignet med EUs øvre grenseverdi. Dersom årsaken til overskridelsene skyldes utslipp fra ”Full City”, eller bakgrunnsforurensing er under vurdering. På bakgrunn av resultatene anbefaler NIFES Mattilsynet at kostholdsrådet, sendt ut 5.8. 09, opprettholdes inn til videre. I tillegg bør det vurderes om sjømatanalyser skal foretas etter en tid for å undersøke om nivåene går ned.

 

Mer om analysene
Påvirkning av sjømattryggheten i forbindelse med oljesøl vurderes ved å analysere PAH forbindelsen benzo(a)pyrene (BaP). Det er nivået av denne forbindelsen som også er benyttet i forbindelse med denne vurderingen. Analysene viste at nivåene som ble funnet av BaP i fiskefilet og krabbe var under 0.5 µg/kg. EUs grenseverdi er på 2 µg/kg for fiskefilet og 5 µg/kg for krabbe. Resultatene fra blåskjellanalysene viste verdier av BaP på mellom 11-16 µg/kg. Dette er over grenseverdien for skjell på 10 µg/kg.

 

Samarbeid
Undersøkelsene av PAH i sjømat utføres for Kystverket.  PAH undersøkelsene er et samarbeid mellom NIFES (mattrygghet) og Havforskningsinstituttet (miljøpåvirkning). Prøvetakningen av fisk og skalldyr er utført av Havforskningsinstituttet. Det er prøvetatt skjell ved 2 posisjoner, krabbe ved 1 posisjon og fisk ved 4 posisjoner.

[/raw]