Fisk i nærheten av oljeinstallasjoner i Nordsjøen får i seg oljekomponenter som fører til negativ påvirkning på leveren, viser en studie som forskere ved Havforskningsinstituttet har bidratt til.


( 30.05.2011 )

[raw]

Hvert tredje år gjennomfører Havforskningsinstituttet en overvåking av villfanget fisk i Nordsjøen hvor det undersøkes om utslipp fra olje- og gassaktivitetene kan måles og gi effekter i fisk. De største utslippene fra oljeindustrien kommer fra selve boreprosessen, utslipp av vann som pumpes opp sammen med oljen – såkalt produsert vann – og oljeutslipp.

I tillegg til påvirkning på leveren viser også flere såkalte biomarkører at fisken i området hvor oljeutvinningen er størst blir mest påvirket.

– Det er målt reduksjon i forholdet mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer i fiskefilet og -lever. Dette er også en indikasjon på at fisken som lever i områder med høyt utslipp av produsert vann har dårligere helsestatus, enten direkte på grunn av utslippene eller på grunn av endringer i fødesammensetningen. Det er spesielt at slike effekter er blitt dokumentert i åpne havområder, der det vil være en høy fortynning av utslippene, sier forsker Jarle Klungsøyr ved Havforskningsinstituttet.

Effektene er funnet i hyse på Tampen,  som er det området i Nordsjøen med høyest tetthet av oljeinstallasjoner og det høyeste utslippet av produsert vann og kjemikalier. Området omfatter blant annet Statfjord-, og Gullfaks-feltet. Det er blitt tatt prøver av torsk, sei og hyse. Effektene er først og fremst funnet i hyse og i mindre grad i torsk.

Resultatene er kommet fram etter samarbeid mellom norske og svenske forskere og publiseres nå i det anerkjente tidsskriftet PLoS ONE med tittelen ”Biomarkers in natural fish populations indicate adverse biological effects of offshore oil production”, av Lennart Balk et al.

– Resultatene viser at den pågående petroleumsvirksomheten har negative effekter på fiskearter i våre økosystemer og tilsier at vi i den grad det er mulig bør unngå alle former for utslipp av kjemikalier og produsert vann, sier Erik Olsen, leder av forskningsprogrammet olje-fisk ved Havforskningsinstituttet.

Resultatene kommer fra et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd.

[/raw]