DEL

Fiskeolje i kapsler på helsekosthyllen kan komme fra rotten fisk. Nå skjerper EU reglene for import fra blant annet Chile, Peru og Marokko. Men av hensyn till produsentene får importolje som ikke oppfyller kravene til hygiene fortsetter å selge till forbrukerne i flere år, skriver Svenska Dagbladet i en stor artikkel.


( 10.12.2008 )

[raw]

De største produsentene er Peru og Chile. Oljen deres brukes ofte i kapsler og kjennetegnes av innholdet med 30 prosent av fettsyrerne EPA og DHA, hvor 18 prosentenheter er EPA og 12 DHA. Danmark, Island og Norge produserer også mye av denne type oljer. En stor del av den fiskeoljen med omega-3 som selges som kosttillskudd i blant andre helsekostbutikker till EU fra land i Sør-Amerika og Marokko. Kilden er ansjos og sardiner som males i sin helhet der oljen utvinnes gjennom kald pressing, oppvarming eller utvinnes med kjemikalier. En del kommer også fra rester fra fisk til konsum.

 

EU har i lengre tid gitt dispensasjon for lavere krav på kvaliteten på den importerte oljen på den oljen som produseres innen EU. Men med kraftig stigende priser og etterspørsel er det blitt rapportert om spekulanter med dårlige som har havnet på markedet. Så sent som i  fjor advarte et brittisk helsekostforetak for olje fra rotten russisk fisk fra Barentshavet.

Avdelningsdirektør ved Livsmiddeltilsynet  Karin Winberg sier at de nye reglene stiller samme krav til hygienen med hensyn til oljen som importeres fra et tredje land. Wiberg mener at noen anlegg ikke klarer kravene. Det hevdes at det tidligere ikke har blitt krevd ferske råvarer, noe som innebar at oljen kan ha kommet fra rotten fisk.

Lennart Johanson som er ekspert angående hygiene vid EU-kommisjonen i Brussel peker på problem i Peru med mange små båter uten eget kjølesystem og lange køer ved levering av fangstene. Ifølge Johansen blir det etter de nye reglene ikke lov med rotten fisk, som han kaller det.

EU har nå innført nye krav til målinger av hygienen rettet mot fiskeoljer. Jon Aulie som er ekspert på marine oljer vid Fiskeri- og havbruksnæringens landsorganisasjon (FHL) sier at ”Det nye kravene gi et bedre bilde av oljenes hygieniske kvalitet i alle ledd, slik at den ikke inneholder bakterier og ikke er farlig å spise.

–Jeg synes ikke at man skal dramatisere dette mye da det egentlig ikke er et så stort gap mellom kravene på menneskeføde og dyrefor, ifølge Aulie.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.