– Jeg selger ikke mine aksjer for 59 kroner stykket uansett hva styret måtte komme med, sier administrerende direktør Ole-Eirik Lerøy til TDN Finans. Mye tyder på at tiden som et familiedominert selskap kan være forbi for Lerøy Seafood Group ASA.


( 17.10.2008 )

[raw]

Austevoll Seafood Group kom i dag tirsdag med følgende melding: – Det vises til melding datert 25. september 2008 hvor Austevoll Seafood ASA meddelte at selskapet hadde kjøpt 4.500 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA til en pris av NOK 59 per aksje. Dette kjøpet utløste tilbudsplikt etter bestemmelsene i verdipapirandelloven.

 

– Austevoll Seafood ASA har i dag erhvervet ytterligere 5.389.842 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA til en pris av NOK 59 per aksje. Austevoll Seafood ASA eier etter dette 23.263.642 aksjer tilsvarende 43,42 prosent av aksjekapitalen i Lerøy Seafood Group ASA, skriver Austevoll Seafood ASA i børsmeldingen.

 

Tatt på sengen

Det har blant mange skapt en del undring at Austevoll Seafood ASA i et svært turbulent finansmarked våget å komme i en posisjon hvor de utløste tilbudsplikten. På den annen side er 59 kroner aksjen en lav pris for en aksje som for ett år siden ble handlet til over det doble.

 

Styret i Lerøy er tatt på sengen. I en melding til børsen gir de følgende orientering:

 

– Styret i Lerøy Seafood Group har blitt informert om at Austevoll Seafood ASA den 13. oktober 2008 har kjøpt aksjer i LSG som gir et totalt eierskap på om lag 43,42 prosent i Lerøy Seafood Group ASA. Styret har videre blitt informert om at Austevoll Seafood Group ASA vil fremsette et pliktig tilbud på de gjenværende aksjene i Lerøy Seafood Group ASA.

 

Verken Styret eller administrasjonen i Lerøy Seafood Group ASA har blitt kontaktet i forkant av dette initiativet og Lerøy Seafood Group ASA har ikke fått forelagt detaljene i et eventuelt bud på selskapet. Gitt Austevoll Seafood Group tidligere aksjekjøp er det likevel klart at et eventuelt tilbud fra Austevoll Seafood Group må være på minst NOK 59 per LSG aksje.

 

Styret i Lerøy Seafood Group vil i den nåværende situasjonen aktivt vurdere å forfølge alle alternativer som kan bidra til å maksimere aksjonærverdier og sikre likebehandling av aksjonærene. Lerøy Seafood Group har utnevnt Wikborg Rein som juridisk rådgiver og Carnegie som finansiell rådgiver for å bistå i den foreliggende situasjonen.

 

Selger til rett pris

Samtidig har Ole-Eirik Lerøy som sammen med Lerøy-familien som er den nest største aksjonæren i selskapet med rundt 17 prosent av aksjene, gitt klar melding om at han ikke aksepterer budet på 59 kroner. Samtidig ser han det som lite sannsynlig at han blir sittende igjen som en minoritetsaksjonær. Med andre ord signaliserer han at han kan være villig til å selge til en bedre pris.

 

Bit for bit

Austevoll Seafood ASA har gjennom en interessant strategi kjøpt seg opp i Lerøy Seafood ASA bit for bit. Først ved å selge sin egen oppdrettsvirksomhet til Lerøy mot aksjer i betaling. Deretter har selskapet økt sin andel i Lerøy gjennom flere kjøp av aksjer. Nå er aksjen antakelig på bunn, eller svært nært bunn, og tilbudet på 59 kroner er atskillig høyere enn 38,50 kroner som aksjen var nede i mandag. Aksjonærene kan nå vise at de har is i magen og si nei til tilbudet, eller selge. For mange vil salg bety realisering av store tap.

 

Trilleren ikke slutt

Ole-Eirik Lerøy velger i første omgang å avslå tilbudet som ville betydd at han og familien kunen motta nesten 530 millioner kroner i kontanter. Denne trilleren er med andre ord ikke over. Austevoll Seafood ASA har nå negativt flertall i Austevoll Seafood ASA. Men det er ikke det samme somme kontroll.

[/raw]