Det ble eksportert sjømat for 4,9 milliarder kroner i oktober. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå og Eksportutvalget for fisk (EFF). Økningen er på 26 % sammenlignet med oktober 2007. Det er en økning på en milliard kroner og det er den høyeste verdi noen gang registrert for en oktobermåned. Hittil i år er det eksportert sjømat for 31 milliarder kroner som er en økning på 6 % eller 1,7 milliarder kroner målt mot samme periode i 2007. Også det er ny rekord.


( 07.11.2008 )

[raw]

– Vi har tidligere konstatert at sjømat er en varekategori som står seg sterk i urolige økonomiske tider og eksporttallene for oktober måned bekrefter dette. Eksportveksten  på 1 milliard kroner skyldes både økning i volum og i pris for de fleste norske sjømatproduktene, noe som signaliserer en sterk etterspørsel. I tillegg bidrar en svekket krone til å styrke norsk eksportnæring sin konkurranseposisjon i markedene, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

Sterk oktobermåned for laks og ørret
En prisøkning på nesten tre kroner for laks og nesten fem kroner for ørret medførte at eksporten økte med 333 millioner kroner i oktober. Eksportert kvantum av laks økte med nesten 6 % til 60 000 tonn mens for ørreten var økningen på hele 25 % til 7 500 tonn. Frankrike og Polen er største mottakere av laks fra Norge mens for ørreten er Russland og Japan de største mottakerne.

 

Oppgang for klippfisk og saltfisk
Eksporten av klippfisk økte med 20 % i oktober eller 94 millioner kroner til en samlet verdi på 553 millioner kroner. Sterkest vekst ser vi for klippfisk av sei som i oktober var på hele 55 %. For klippfisk av torsk var økningen på 8 %. For seien er det en økning i både volum og pris som er årsaken til veksten, mens for torsken er det en kraftig vekst i volumet som kompenserer for en svak prisnedgang. Portugal og Brasil er de største mottakerne av klippfisk fra Norge.

 

For saltfisk økte volumet med 17 % til nesten 2 600 tonn. Verdien samlet ble på 96 millioner kroner, som er en økning på 11 millioner kroner, selv om vi noterer en liten prisnedgang. De viktigste markedene for saltfisk i oktober er Italia og Spania.

 

Økning for sild og makrell
Makrelleksporten økte med 57 % eller 317 millioner kroner i oktober. Både pris og volum øker. Eksporten av makrell økte kraftig til Kina i oktober. Her var veksten på hele 218 % som gjør Kina til nest største mottaker av makrell. Japan er største mottaker med en vekst på 70 %. Silda økte med 31 % til 665 millioner kroner i oktober. Også her noterer vi økning i både pris og volum. Russland er vår største mottaker selv om vi her ser en nedgang. Sterkest vekst ser vi til Ukraina, Polen og Nigeria.

[/raw]