DEL

Norske lakseforedlere får mer og mer konkurranse fra utenlandske foredlere. Før jul tok REMA1000 inn røykelaks fra Marine Harvest eide Morpol i Polen. Norgesgruppen selger kald- og varmrøykt laks produsert i Sverige. Gruppen importerer også laks fryst i porsjonspakninger fra Chile. NSL er bekymret for fremtiden til norske lakseforedlere.


( 20.01.2014 )

[raw]

Polske Morpol er verdens største lakserøykeri, og har den dominerende posisjon i det europeiske markedet. Til nå har laks foredlet i Norge dominert det norske markedet. Det er i hovedsak bare Findus som tidligere har levert laks foredlet i Thailand. En del av Findus sine lakseprodukter foredles nå av Nordlaks og en nederlandsk fabrikk. Men fortsatt leveres noen lakseprodukter produsert i Thailand til Norge.

 

Den svenskproduserte røykelaksen produseres av Lerøy Smögen Seafood i Smögen og selges i Meny-butikkene. Produktene omfatter både kald- og varmrøykt laks.  Laksen er merket med Norgesgruppen sitt eget merke Fiskemannen. Den fryste laksen som selges i de samme butikkene er produsert av Invermar S.A. i Chile. Dette er vakuumpakker med 4 x 125 gram fryste porsjonsstykker.

 

Den polske laksen er for øyeblikket ikke å finne i utvalget til de REMA-butikkene Kystmagasinet har besøkt. Dette er bilde av norsk laks.

 

– Jeg er bekymret over økende mengde utenlandsk produserte lakseprodukter i norske butikker, sier administrerende direktør Svein Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) til Kystmagasinet. I morgen tirsdag starter konferansen Sjømatdagene som arrangeres av NSL på Hell utenfor Trondheim. På programmet står blant annet flere innledninger og en paneldebatt om fremtiden til norsk fiskeforedling. De siste årene har det blitt stadig færre bedrifter som driver høyforedling av laks.

 

At norske lakserøykerier nå møter Morpol og andre utenlandske produsenter i norske butikkhyller varsler en konkurranse norske røykerier til nå har blitt spart for. Morpol har lønnskostnader på under en femtedel av norske røykerier. I tillegg har de mindre kostnader i forbindelse med permitteringer og sosiale kostnader enn norske bedrifter. Det er dette som har gjort at selskapet har kunnet kjøpe opp en rekke andre europeiske røykerier, deriblant Laschinger, som lenge var størst i Europa.

 

Da gründeren Rudolf Laschinger etablerte et stort røykeri Bishofmais i Syd-Tyskland, var det med samme fordel som Morpol, – billig arbeidskraft. Forskjellen var at Laschinger brukte tsjekkere som pendlet over grensen. I løpet av få år ble røykeriet det dominerende røykeriet i Tyskland. Røykeriet er lagt ned, men produktnavn og selskapets navn lever videre. Laksen produseres nå ved Morpols anlegg i Polen.

 

Lerøy eier et av Norges største gjenværende lakserøykerier, Fossen AS. Denne 500 grams pakningen med skjært røykelaks produsert av Lerøy i Sverige kjøpte vi få kilometer fra røykeriet Fossen AS.

 

Røykelaksen fra Morpol er ikke å se i Rema sine butikker etter nyttår. Regionsjef for Rema i Hordaland Nils Vangsnes bekrefter at den polske laksen var i hyllene. På spørsmål om hvorfor den ikke er til salgs nå henviser han til regionskontoret for Østlandet som importerte produktet. Der fikk vi ikke svar tross flere forsøk på telefon. Men i markedet blir det hevdet at røykelaksen var for ujevn i kvalitet. Dette har ikke latt seg bekrefte.

 

Uansett, de over 400 deltakerne på årets Sjømatdager må forberede seg på en diskusjon hvor bakteppet er at norske fiskeforedlingsbedrifter ikke bare må konkurrere med rimelige produkter produsert av norsk råstoff i utlandet, men også på innenlandsmarkedet. Det utenlandske markedet for høyforedlede produkter har norsk sjømatindustri i stor grad tapt. Morpol alene produserer mer enn 30 ganger så mye røykelaks som den totale norske røykelakseksporten. Det norske konsumet av røykelaks er på cirka 2.000 tonn, mens eksportert kvantum i 2013 var 1.965 tonn. Av dette gikk under 600 tonn til EU, hvor Morpol selger det meste av sin produksjon på over 60.000 tonn.

 

Chilenske Invermar S.A. som leverer fryst laks til Norgesgruppen har store økonomiske problemer. De har varslet at betaling av forfalte lån vil kunne medføre at de ikke får råd til å sette ut optimal mengde smolt i sine anlegg. I chilenske medier har det før jul gått rykter om at Salmar vurderer å gå inn i selskapet. Dette er ikke bekreftet av Salmar. I markedet for vakuumfryste porsjonsstykker er det mange konkurrenter.

 

Dette er et produkt med pressede marginer. Likevel er det altså lønnsomt for Norgesgruppen å få sitt produkt produsert i Chile. Dette må være et tankekors for norske produsenter. Det er lite å hente på økt effektivisering av denne produksjonen. Skal norske lakseforedlere konkurrere på pris er det lite annet å gjøre enn å redusere lønnskostnadene. Dette er lite realistisk.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.