SINTEF melder om endringer i algesamfuinnenes karakter den siste måneden og ber oppdrettsnæringen være på vakt.


( 02.06.2014 )

I perioden mai-juni  var det endringer i algesamfunnenes karakter med økt risiko for skadelige alger, melder SINTEF. De oppfordrer nå oppdrettere til å vudere nøye hvilke operasjoner som bør gjennomføres på anleggene.

 

Det stabile, pene været den siste tiden har ført til lite bevegelse i vannmassene. Dette er gunstige forhold for algene.

 

Økt dødelighet

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har den siste tiden mottatt rapporter om økt dødelighet i oppdrettsanlegget. Vannprøver analysert ved SINTEF SeaLab viser nå forekomster av giftige planktonalger.

 –Vi anbefaler at man i tiden fremover følger godt med på fiskens atferd og appetitt, samt utvikling av siktedyp på lokalitetene, forteller Johanne Arff. H

– Det bør utvises aktsomhet i forbindelse med all håndtering av fisk, og vi anbefaler at det samles inn vannprøver til analyser i forkant av planlagte operasjoner som for eksempel sortering og avlusning, sier Arff. Å observere hvor mye villfisk som går rundt anlegget er også en indikator på algesituasjonen, siden villfisk vil unngå skadelige algeforekomster.

 

Les mer på SINTEF.