HAVFISK omsatte for 270 millioner kroner i første kvartal 2016. Dette var 23 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2015. HAVFISK oppnådde et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 95 millioner kroner i første kvartal 2016.


( 29.04.2016 )


Tallene gjenspeiler både økte priser og  økt volum i kvartalet, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Det har vært gode fangstrater på torsk og hyse i starten av året. Fangstvolum per driftsdøgn ble økt med 21 prosent sammenlignet med første kvartal i 2015, mens fangstverdien per driftsdøgn ble økt med 23 prosent i samme periode. Det har vært høyere priser, endring i produktmiks og økte driftskostnader sammenlignet med samme kvartal i 2015. Økte driftskostnader er i hovedsak relatert til vedlikehold. I kvartalet har fem fartøy hatt verkstedsopphold, hvilket medførte en 10 prosent reduksjon i antall driftsdøgn i kvartalet.

– Det har vært god drift i kvartalet med gode fangstvolum og fangstverdi per driftsdøgn. Imidlertid har vi drevet mye vedlikehold, noe som innebærer færre tilgjengelige fartøydøgn i fiske, og høyere vedlikeholdskostnader enn normalt for kvartalet, sier konsernsjef Webjørn Barstad.

HAVFISK konsernet hadde i første kvartal 2016 driftsinntekter på 270 millioner kroner sammenlignet med 247 millioner kroner i første kvartal 2015. EBITDA var på 95 millioner kroner mot 90 millioner kroner i samme periode i 2015. EBIT i første kvartal var på 65 millioner kroner mot 59 millioner kroner i tilsvarende periode i 2015. Resultat før skatt ble 54 millioner kroner i kvartalet mot 45 millioner kroner i første kvartal 2015.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 8. april og det ble besluttet å utbetale 1,50 kroner per aksje i utbytte for 2015.

– God kontantstrøm har gitt oss muligheten både til investeringer i flåten og samtidig betale utbytte til våre aksjonærer, sier Barstad.

HAVFISKs tilgjengelige likviditet inklusiv trekkrettigheter var på 329 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2016, sammenlignet med 320 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2015. Netto  rentebærende  gjeld  var 733 millioner  kroner  ved  utgangen  av første kvartal. Dette er 33 millioner kroner lavere enn ved utgangen av forrige kvartal. HAVFISKs egenkapital var på 1 028 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, tilsvarende 39,4 prosent.