- Det siste landet trenger nå er stagnasjon og bremset sjømatproduksjon. Tvert om kan vi bidra med økt matproduksjon og flere arbeidsplasser! Det sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Ystmark har bedt om et møte med fiskeriministeren for å diskutere vilkårene for havbruksnæringen. Generalforsamlingen i Sjømat Norge ber om at vilkårene for å øke lakseproduksjonen med fem prosent som ble tildelt 17. juni 2015, blir endret. Organisasjonen ønsker at kriteriene for den siste tildelingsrunden harmoniseres med de alminnelige vilkårene for oppdrett av laksefisk. Dette innebærer blant annet at krav for håndtering av lakselus blir i tråd med vilkårene som er satt i luseforskriften.

Siden 2012 har produksjonen i havbruksnæringen stagnert. Ut fra de strenge kravene som det nå legges opp til, vil det neppe bli særlig vekst før i 2018. Sjømat Norge påpeker at en rekke forhold tilsier at selskaper som har kontroll på lakselus, bør få anledning til å videreutvikle sin produksjon innenfor dagens strenge regelverk.

– Aldri før i historien har næringen hatt en tilsvarende stagnasjon. Konsekvensene er at prisene blir svært høye og tilbudet for lavt, noe som over tid kan få svært negative konsekvenser. Det kan bety store tap i verdiskaping for landet som aldri vil være mulig å hente inn igjen. Det slår ekstra hardt ut hjemme i Norge fordi en stor leverandørindustri også er avhengig av aktivitet og vekst i sjømatsektoren, sier Ystmark.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge.

Departementet arbeider nå med en ny modell for hvordan havbruksnæringen skal forvaltes og kontrolleres i fremtiden. Arbeidet som myndigheter og fagmiljøer legger ned er både viktig og omfattende, men i det siste har det kommet fram at kunnskapsgrunnlaget har vesentlige mangler.

– Det er viktig at resultatet blir bra både for myndighetene, næringen og miljøet. Da stortingsmeldingen om havbruk ble behandlet i 2015, påpekte Stortinget mangler i kunnskapsgrunnlaget og at flere fagmiljøer må involveres arbeidet. Evalueringsrapporten som ble kjent forrige uke bekrefter disse bekymringene, sier Ystmark.

– Vi verken kan eller bør forvalte en nasjonalt viktig næring etter modeller som ikke er ferdig utsjekket. Til det er denne næringen for betydningsfull. Det er fornuftig å forske videre, men vi ber myndighetene om et enklere og fortsatt bærekraftig vekstregime som ikke er på forskernes skrivebord. Konkret vil vi be fiskeriministeren om at den tildelte veksten i 2015 kan skje innenfor de vanlige kravene som gjelder i dagens luseforskrift, fortsetter direktøren i Sjømat Norge.