– Målrettet ekstraordinær markedsføringsinnsats for torsk er svært viktig i dagens situasjon med omsetningsproblemer. Jeg har derfor bevilget 5 millioner kroner til ekstraordinær markedsføringsinnsats for torsk. Dette kommer i tillegg til 11,5 millioner kroner som ble bevilget i februar i et spleiselag med næringen der den totale ekstraordinære satsingen beløp seg til 20 millioner kroner, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.


( 22.03.2009 )


[raw]

– Eksportutvalget for fisk gjennomfører nå markedsføringskampanjer for klippfisk i Portugal og for fersk og frossen torskefisk i blant annet Norge, Sverige, Frankrike og Spania. Den ekstraordinære bevilgningen fra februar går til dette formål. Jeg overlater til Eksportutvalget for fisk å vurdere på hvilken måte ytterligere 5 millioner kroner kan få størst mulig effekt med det formål å få torsken ut i markedet, sier Helga Pedersen. – I dagens situasjon er det naturlig å videreføre samarbeidet om økte markedsføringsaktiviteter gjennom spleiselag med næringen. Jeg er overbevist om at økt innsats vil bidra til å avhjelpe en vanskelig markedssituasjon på kort og mellomlang sikt og være en styrke også på lengre sikt, og utfordrer næringen til å øke innsatsen til felles markedsføringsaktiviteter, sier fiskeri- og kystministeren.

[/raw]