Det er samlet mye kunnskap om sår hos oppdrettslaks og -ørret, og nå skal denne informasjonen endelig kunne tas i bruk.


( 30.06.2014 )


Sår og skinnhelse er fortsatt en utfordring i matfiskanlegg, settefiskanlegg og semi-lukkede anlegg. Oppdrettere skal nå få tilgang til samlede forskningsresultater og ferske upubliserte forsøksdata.

 

Sår kan oppstå som en følge av lus, skade, bakterier og virus. Skinnhelse er derfor et meget viktig tema for næringen.

 

‒ Både oppdrettere, avlsselskap, teknologileverandører, fôr- og ingrediensindustri, vaksine- og farmasiselskap har mulighet til å gi oppdrettsfisk et mer robust skinn. Vi har derfor invitert hele næringen til å gi innspill til hvordan vi kan lykkes med å redusere tap i sjø som skyldes sår, sier Harald Takle, seniorforsker i Nofima og leder av prosjektet.

 

Nofima har med seg Veterinærinstittutet og NMBU-fakultetet for veterinærmedisin og biovitenskap på prosjektet som startet i Trondheim 27.juni.  Forskernes oppgave er å lage en oppdatert kunnskapsoversikt over skinn, sår og sykdommer knyttet til sårdannelse, sårheling og forebyggende tiltak hos laks og ørret. Prosjektet er satt i gang på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).