DEL

Laksenæringen har i løpet av få år gått fra å være en storforbruker til å bli netto produsent av marint protein.


( 26.05.2014 )

Økt kunnskap om laksens ernæringsbehov har gitt en fôrrevolusjon. Nå ønsker fiskeriminister Elisabeth Aspaker en femdobling av oppdrettsnæringen innen 2050. Disse vekstamibsjonene forutsetter at nærigen finner fôrråvarer til å erstatte trandisjonelt fiskemel og fiskeolje, da det er økende mangel på disse.

 

Forsker Trine Ytrestøyl ved Nofima dokumenterte på Havbrukskonferansen 2014 at fôrrevolusjonen allerede er godt i gang.

 

Forskningsrådet skriver at i 1990 besto fôret til norsk oppdrettslaks av 90 prosent marine råvarer. Viderevar andelen i 2012 redusert til rundt 32 prosent. Fra 1990 til 2000 ble mengden planteråvarer tredoblet og marint protein i fôret halvert. Det siste tiåret har bruken av planteoljer økt, og i 2012 utgjorde rapsolje 18,3 prosent av fôret, mens soya var en like viktig proteinkilde som fiskemel. Disse endringene gjør det mulig å produsere mye mer laks fra en begrenset mengde ressurser. Dette vil styrke bærekraften i oppdretten.

 

– Når mengden fiskeolje går ned i fôret, må fettet erstattes med andre fettkilder, som for eksempel vegetabilske oljer eller animalsk fett. For å sikre god vekst og fiskehelse, må vi blant annet vite om laksens minimumsbehov for ulike næringsstoffer, inkludert vitaminer og mineraler, sier forskningsdirektør Bente Torstensen ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes).

 

Les mer her.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.