DEL

Ungdom viser interesse for marine og maritime næringer ved å søke seg inn på disse studieretningene.


( 02.05.2014 )

Søknadsfristen for høyere utdanning til høsten har gått ut og nye tall fra samordna opptak viser en økende interesse for marine fag ved Universitetet i Troms.

Harstad Tidene melder at studieretningen fiskeri og hvabruksvitenskap har 17.9 prosent flere søkere sammenlignet med i fjor. Også studieretningen fiskehelse har en økning på 9,1 prosent flere søkere.

 

Tilsammen 177 nye studenter har satt opp marine eller maritime fag som sine første valg ved Universitetet i Troms til høsten 2014.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.