DEL

Kystmagasinet 8.13: Havyard Group har økt sin fokus mot fiskeri de siste årene. Kjøpet av aksjemajoriteten i MMC har vært et viktig skritt i retning av å kunne tilby stadig mer komplette pakker til fiskefartøy. Med eget designselskap, et moderne verft i Leirvik og en god samarbeidspartner i Tyrkia på skrogbygging, har selskapet mye av det som skal til for å kunne lykkes på nybyggingsfronten i fremtiden.


( 29.11.2013 )

[raw]

Denne ekstra fokuseringen mot fiskeri har alt gitt resultater i form av nye kontrakter. Havyard Group skal bygge nye Smaragd, en 74×15,8 meter stor og hypermoderne, kombinert snurper/tråler til rederne Petter Geir, Reidar og Per Smådal i Fosnavåg. Det er Havyards eget designselskap, Havyard Design & Solutions, som har stått for tegningsmateriale og prosjektering, og det er samarbeidsverftet Cemre i Yalova i Tyrkia som skal bygge skroget. Fartøyet skal ferdigstilles ved verftet i Leirvik og overleveres til sine nye eiere i april 2015. Havyard Group skal også bygge en 84,6×16,9 meter stor brønnbåt til Fosnavåg Shipping. Denne skal overleveres allerede neste år.

 

Havyard Group sitt flotte kontorbygg på Mjølstadneset.

 

Store utfordringer
Kystmagasinet tok turen innom Havyard Group sitt hovedsete på industriområdet, Mjølstadneset, i midten av oktober og slo av en prat med markedsdirektør Gunnar Larsen om løst og fast når det gjelder konsernet aktiviteter og satsningsområder. Det er en kjensgjerning at mange verft og produksjonsbedrifter i dag har store utfordringer når det gjelder Norges høye kostnadsnivå, med dertil tap av kontrakter til land som har et helt annet kostnadsnivå og som operer med en helt annen timepris.

 

-Vi ser det som ganske håpløst å prøve å konkurrere på pris med utenlandske verft. Til det blir forskjellene i timepris for store. Det er derfor stort sett andre verft i Norge vi konkurrerer mot når det gjelder skipsbyggingsoppdrag. Og det vi tilbyr er langt fra det billigste, men det beste, og trolig det billigste på sikt, slår Larsen fast, med tanke på konkurranseforholdet til lavkostlandene.

 

Havyard Group sitt store skipsverft i Leirvik, ved utløpet av Sognefjorden. Bildene ble tatt da Artus ble overlevert, og nybygget ligger til kai ved anlegget.

 

Rimeligere totalprosjekt
Han er fornøyd med å kunne vise frem gode eksempler på dette med pris, om man regner inn den tiden skipet er i rederiets eie. Havyard Group har blant annet en stor og fast kunde, et internasjonalt Indisk rederi, Global Offshore Services Ltd, med kunder og skip i operasjon over hele verden. Dette selskapet har bestilt åtte nye offshorefartøy for rundt to milliarder kroner fra Havyard Group. Og det er ingen tilfeldighet at valget falt på Havyard, for rederiet har bygget skip i en rekke lavkostland gjennom årenes løp, men også ved Havyard, så dette er redere som vet hva de snakker om.

 

-Global Offshore Services ser på kostnaden ved byggingen av et skip som tredelt – engangsinvestering, drift og annenhåndsverdi. De har konkludert med at nybyggene som er kontrahert hos oss er dyrere i innkjøp, men langt billigere å drive. Og de får mye bedre betalt hvis skipet blir solgt videre. Når rederiet ser på totalprosjektet frem til skipet er avhendet, kommer de som er bygget hos oss klart best ut. Det har ikke minst med fokus på kvalitet i alle ledd i byggeprosessen, forteller Gunnar Larsen.

 

Nye Smaragd skal ferdigstilles ved verftet i Leirvik og overleveres sine eiere på vårparten i 2015.

 

Fortsatt håp
Han mener derfor det er fortsatt håp for norsk skipsbyggingsindustri, selv om denne bransjen trolig går vanskeligere tider i møte grunnet stor overkapasitet på verdensmarkedet for skip og derav lang lavere aktivitet på skipsbyggingssiden innenfor mange sektorer. Men Larsen ser ting som tyder på at det kan ta kan være i ferd med å ta seg opp igjen i enkelte segment, vel å merke på litt sikt. Offshore har vært labert lenge, men siden ratene på drift av slike båter har vært gode den siste tiden, er det sannsynlig at rederne vil vurdere nybygg igjen. Det vi kan håpe på er at byggeboomen da ikke blir for stor og kortvarig, men markedet har en tendens til å styre seg selv, sier Larsen med et smil.

 

Det har vært bygget mange offshorebåter ved Havyard Group sitt store verft i Leirvik de siste årene, og det er denne fartøygruppen som har stått for det meste av sysselsettingen. Gunnar Larsen er derfor glad for at det snart kommer inn en ny brønnbåt og et nytt fiskefartøy for utrustning. Han ser på fiskerisektoren som svært spennende, og han tror det kommer flere nybyggingskontrakter på plass de nærmeste årene. De jobber med flere prosjekter, uten at han på nåværende tidspunkt kan fortelle noe mer om det.

 

Denne nye brønnbåten skal overleveres til Fosnavåg Shipping neste år.

 

Servicebåter for vindmøller
Det siste fiskefartøyet som ble bygget av Havyard var i 2011, da 49,82 meter lange Artus ble utrustet og ferdigstilt ved verftet i Leirvik. Før det må vi tilbake til overleveringen av 53 meter lange Kvalskjer i 2004 og 54,2 meter lange Andenesfisk i 1999. Men det har hele denne tiden vært hektisk aktivitet ved verftet på bygging av ulike fartøy til oljeindustrien. Havyard har også brutt rekken av offshore båter med to relativt nye kontrakter på bygging av servicefartøy for vindmølleparker til havs for et dansk rederi. Dette er to 83,7×17,6 meter store fartøy, som skal bygges i Leirvik og overleveres sine eiere i 2014 og 2015.

 

Men det er altså som nevnt mot fiskeri man har økt fokus de siste par årene. Havyard Group ser på denne sektoren som svært interessant, og overtakelsen av MMC ble gjort nettopp for å kunne ha sterkere kort på hånden når det gjelder leveranser av egne pakker til fiskefartøy. Gunnar Larsen forteller at de i dag kan tilby komplette utstyrspakker på alt fra motor og fremdriftsutstyr til ulikt fiskehåndteringsutstyr i forbindelse med nybygg. Slike pakker gir store besparelser for kunden. Og et annet viktig moment er at selskapet går inn og tar ansvaret for helheten og at utstyret henger sammen rent tekniske sett.

 

Gunnar Larsen mener det er viktig å ha hånd om størst mulig del av verdikjeden når det gjelder bygging av fartøy.

 

 

Kvalitet på skrog viktig
-Vi har ikke så mye å gå på når det gjelder pris på nye fartøy. Men dette tar vi igjen ved at Havyard Group er i stand til å overføre kvalitet fra design, prosjektering, skrog og videre til alle ledd i byggeprosessen. Det gjelder også ikke minst på skrogbyggingssiden gjennom samarbeidet med det tyrkiske verftet Cemre. Vi har bygget mange skip der nede, og bidratt til at kvaliteten hele tiden holder et høyt nivå. Det er en kjensgjerning at jo bedre kvaliteten på et skrog er, jo bedre blir fartøyet på sikt. Det er dyrt med dårlige skrog. Det gir mye ekstraarbeid som må gjøres i Norge, og som er dyrt, noe mange har erfart. Vi er sikker på at vi har god kontroll med byggingen, og vi har et team på rundt ti personer stasjonert ved verftet og følger opp skrogbyggingen, slår Gunnar Larsen fast.

 

Havyard Group har et annet godt argument når det gjelder bygging av fartøy, noe som ikke minst gjelder fiskefartøy. Det er at de i 2005 kjøpt designselskapet, Leine Maritime i Fosnavåg, nå omdøpt til Havyard Design & Solutions. Dette selskapet har lang erfaring med design og prosjektering av fiskebåter, ikke bare de som skal bygges ved konsernets verft i Leirvik, men som Johan Feyer, gamle Vestbas, gamle Gollenes med flere. Og inni MMC Gruppen ligger også en rekke selskaper med sterke relasjoner til fisk, som MMC Tendos, MMC Kulde og MMC Peru SAC. Etter oppkjøpet av Havyard Group hånd om en av verdens ledende utstyrsleverandør innen fiskehåndtering og kuldeteknikk.

 

Vil se mange omstruktureringer
Gunnar Larsen mener det er viktig å ha hånd om størst mulig del av verdikjeden når det gjelder bygging av fartøy. Da er man mindre utsatt for svingninger i markedet og har større sjanser for å overleve. Han tror at man innen norsk skipsbyggingsindustri vil se mange omstruktureringer i fremtiden, og han tror også på en nedskalering på dette feltet, uten at det av den grunn nødvendigvis trenger å bety at det blir færre selskap. Men med en lønnsøkning på 40-50 prosent i Norge siden 2005, mens det i samme periode har vært lønnsnedgang i mange av landene Norge konkurrerer mot, er det klart at det går mot omstillinger og tilpasninger, tror Larsen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.