Økt eksport av raffinerte mineraloljeprodukter, metaller og fisk I mars ble det eksportert varer unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer for 30,4 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 4 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.


[raw]

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter hadde størst oppgang, og økte med hele 1,8 milliarder sammenlignet med mars i fjor. I tillegg økte eksporten av metaller unntatt jern og stål med 1,3 milliarder, og endte på 3,6 milliarder kroner. Eksporten av fisk, krepsdyr og bløtdyr endte på 4,5 milliarder, opp 1 milliard kroner fra mars 2009. Både volumog prisøkning for eksport av fersk oppdrettslaks betydde mye for oppgangen i eksportverdien for denne gruppen.

 

Maskiner og transportmidler hadde den største nedgangen i eksportverdi sammenliknet med mars i fjor. Med en nedgang på 804 millioner kroner ble det eksportert maskiner og transportmidler for 6,8 milliarder kroner i mars i år. Det var maskiner for spesielle industrier som hadde den største nedgangen innenfor denne gruppen.

 

Importverdien for varer unntatt skip og oljeplattformer endte på 41,5 milliarder kroner i mars. Dette er en oppgang på 14,1 prosent sammenliknet med mars i fjor.

 

Det er gruppen kjøretøyer for veg som har hatt størst økning sammenliknet med samme måned i fjor, med en oppgang på hele 1,7 milliarder kroner. I mars 2010 ble det importert kjøretøy for veg for 4,4 milliarder, som er den høyeste importverdien siden april 2008.

 

I tillegg ble det importert malmer og avfall av metall for 2,5 milliarder kroner i mars, en økning på 1,5 milliarder som bidrar betydelig til økningen i importverdien sammenliknet med mars i fjor.

[/raw]