Norske og danske fabrikker sliter med råstofftilgangen. Islandske fabrikker vil antakelig produsere mel av makrell. Det kan resultere i at oppdrettsnæringen for å unngå ytterligere riper i sin allerede oppskrapte image unngår islandsk mel. Resultatet blir økt avhengighet av mel i fra Peru og Chile.


( 14.04.2009 )

[raw]

I 2005 ble det i første kvartal losset 255.855 tonn råstoff ved danske fabrikker. Året etter økte råstofftilgangen i kvartalet til 269.749 tonn. Deretter har det bare gått nedover. I første kvartal 2007 var tilgangen 221.668 tonn, i 2008 142.601 og i første kvartal i år 137.023 tonn.

 

Det danske tobisfiskeriet startet mandag i forrige uke. Det gjenstår fortsatt å se hvor mye det vil tilføre danske fabrikker av råstoff. Den danske tobiskvoten er ifølge det danske fiskeridirektorat på 155.936 tonn. Fisket har startet, og det meldes om gode fangster av stor tobis. Norge har enda ikke fastsatt noen tobiskvote.

 

Som påpekt i en artikkel her på Kystmagasinet.no sist onsdag er det en reduksjon i råstofftilgangen ved norske fabrikker på over 150 000 tonn per 08. april i år. Med et kraftig fall i kolmulekvoten og en prosentvis større andel av kolmulen levert til konsum vil fallet i råstofftilgang bare forsterkes utover året. I hvilken grad avkapp fra økt produksjon av sildefilet som følge av økte landinger av NVG vil kunne kompensere litt for fallet i tilgangen av annet råstoff er usikkert. Uansett vil det bare kunne kompensere for brøkdeler av den reduserte tilgangen. Uten loddefisket som har gitt 76.000 tonn råstoff til fiskemelindustrien i form av direkte levering, samt et foreløpig ukjent antall tonn fra produksjon ved landanlegg, ville situasjonen for norsk fiskemelindustri så langt vært svært mørk.

 

Trøsten for oppdrettsnæringen er at estimatene for årets ansjosfiske er en økning fra 6,1 millioner tonn til 6,5 millioner tonn. Det vil gi en økning i eksporten av fiskemel å cirka seks prosent.  Hele 3,5 millioner tonn av årets fangst vil ifølge nettstedet FIS.com bli tatt i perioden 20. april til 20. juli.

[/raw]