DEL

Etter et historisk godt år i 2011 gikk lønnsomheten i fiskeflåten ned i 2012. Tilbakegangen varierer noe mellom fartøygruppene.


( 30.10.2013 )

[raw]

 

Fortsatt positiv trend
2011 var imidlertid et historisk godt år for fiskeflåten, og selv med en nedgang fra 2011 er resultatet likevel på nivå med 2010. Den langsiktige trenden viser fortsatt en positiv utvikling for fiskeflåten. For de konvensjonelle kystfiskefartøyene holder gjennomsnittlig driftsinntekt og driftsresultat seg på samme nivå som i 2011.

 

Den konvensjonelle havfiskeflåten øker gjennomsnittlige driftsinntekter sammenliknet med 2011, men økte kostnader fører totalt sett til en nedgang i gjennomsnittlig driftsresultat for denne gruppen.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.