Bevaringsområder for hummer viser seg å ha en positiv effekt. I et slikt område i Skagerrak har bestanden økt med 245 prosent.


( 03.11.2014 )

Økt press på kystområdene og mer kunnskap om enkeltarter som lever der har ført til mer forskning på hvordan truede arter kan reddes. Et resultat av dette er opprettelsen av bevaringsområder for hummer, som viser seg å være positiv for hummerbestanden.

 

Et marint bevaringsområde er begrensninger på enkelte eller alle former for fiske innenfor et geografisk avgrenset område. I et bevaringsområde for hummer er det dermed forbudt å fiske hummer med de vanlige redskapene (teiner og ruser).

 

— Forskningen i bevaringsområdene for hummer har generelt vist positive resultater. Både i selve bevaringsområdene og i områdene rundt viser det seg at bestanden av hummer øker. Det varierer imidlertid mellom områdene hvor stor økningen er, forteller regiondirektør i Fiskeridirektoratets region sør Erik Ludvigsen.

 

Les mer hos Fiskeridirektoratet her.