Frøystad AS skiller ut dagens aktivitet innen snurrevad i eget selskap, Frøystad Finnsnes AS, der Roy Arnfinn Olsen blir Daglig Leder og 20 prosent medeier.

-Vi ser snurrevad som et veldig spennende marked der vi frem til i dag bare har solgt tau, som er en betydelig og viktig del av snurrevad. Skal vi lykkes med å øke vår aktivitet i dette segmentet må vi øke satsingen. Som viktig del av dette er å få Roy Arnfinn med på laget slik at vi kan tilby både komplette nøter med tau og service, der han bidrar både med sin kompetanse og kapital, sier Per Frøystad i en kommentar. Avdelingen vil også selge de andre produktene Frøystad har innen kyst, oppdrett og maritim

-Beslutningen var enkel når henvendelsen kom fra Frøystad AS. Det er snurrevad som er den bransjen jeg ønsker å være en del av slik jeg har vært hele livet, de siste ti årene som avdelingsleder for Selstad på Senjahopen. Jeg ser store muligheter for Frøystad Finnsnes AS for på sikt å kunne bli en betydelig aktør. Jeg har jobbet sammen med folkene i Frøystad tidligere og kjenner dem godt, og vi er helt enig i forretningsplanen for bedriften. Det er selvsagt også en stor fordel at bedriften blir lokalisert på Finnsnes der jeg bor, sier Roy Arnfinn Olsen. Målsettingen for bedriften er å være klar til sesongen starter i januar for å kunne tilby service i nye lokaler, med i første omgang 4-5 ansatte.