DEL

Fiskeridirektoratet melder om økning i kystfiskekvoten for eiere av fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland.


( 27.05.2014 )

Dette gjelder fartøy som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkebaserte tilskuddsordning.

 

Målet med denne kvoteøkningen er å legge til rette for at et avsatt kvantum på 3 000 tonn kan utnyttes.

 

Tilleggskvoten av torsk nord for 62◦N økes fra 24 til 36 tonn pr. fartøy. Kvotetillegget gis som maksimalkvote med umiddelbar virkning.

 

Kvoter (tonn rund vekt) i åpen kystgruppe:

Største lengde Ordinær garantert kvote

Garantert

kvote i virkeområdet

Maksimalkvote i virkeområdet
Under 8 meter 15 27 51
8 – 9,9 meter 21 33 57
Over 10 meter 24 36 60

 

Les mer på Fiskeridirektoratet.no.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.