Nordic Group stilte med to salgssjefer på den norske fellesstanden i Vigo. Selskapet, som holder til i Trondheim, er store på hvitfisk i Spania, og de har årlige leveranser til alle regioner i landet.


( 09.12.2016 )

De to deltakerne ser på Conxemar som en viktig arena for de som ønsker å satse på sjømatmarkedet i Spania, ikke minst når det gjelder for artene torsk og sei. Fernando Ricca Núñez sier til Kystmagasinet at de i dag får bedre betalt for skreien, som har vært en del av Sjømatrådet sin merkevarebygging i landet de siste årene. Nordic Group regner med å levere totalt sett rundt 1200-1400 tonn fisk til det spanske markedet i år. Den siste tiden har de også satset friskt på artene lysing og breiflabb, begge populære fiskeslag i Spania.

-Tidligere leverte vi også en del skjell til Spania, men nå er hovedfokus Sverige og Benelux for disse produktene. Vi har imidlertid økt kraftig på alle våre hvitfiskprodukter til Spania. Når det gjelder torsk og skrei, økte vi eksporten til landet med 60-70 prosent det siste året. Og denne trenden ser ut til å vokse videre. Hittil i år har vi solgt ca. 200 tonn lysing, og vi kunne solgt mye mer om vi hadde hatt fisk tilgjengelig, sier Fernando Ricca Núñez til slutt.