Fiskeforbud i gytetiden har økt bestandene av indisk makrell (Restralliger kanagurta) i Siamgulfen, opplyser det thailandske fiskeridepartementet.

Det var etter at EU truet Thailand med importforbud for thailandsk sjømat at myndighetene innførte fiskeforbud for trålere i sentrale deler av Siamgulfen i tidsrommet 15. februar til 15. mai. Fiskeforbudet dekket et område på 26 400 kvadratkilometer.

Akustiske undersøkelser med sonar skal ha påvist en kraftig økning i bestandene som følge av reguleringene, skriver Bangkok Post. Leder for departementet, som i praksis tilsvarer det norske fiskeridirektoratet, Adisom Promthep, opplyser at de neste år vil utvide fredningsperioden fra to til fire måneder. EU skal etter planen foreta en ny inspeksjon i Thailand i juli. Denne kan i verste fall medføre at EU innfører forbud mot import av sjømat fra Thailand. Inspeksjonen omfatter både bærekraft, hygiene og arbeidsforhold.