Fiskeridirektoratet offentliggjør for første gang månedlig biomassestatistikk basert på innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjø.


( 27.11.2009 )

[raw]

Statistikken presenteret tall på lands- og / eller fylkesnivå. Biomassestatistikken viser status for innrapporterte opplysninger fra oppdretter per angitte dato. Hver måned fremover vil Fiskeridirektoratet legge ut nye og oppdaterte tall fra den månedlige innrapporteringen. Det anbefales å følge med i Fiskeridirektoratets Statistikkalender for publiseringsdato.

 

Biomassestatistikken er i en utviklingsfase i forhold til form og innhold, og vil etter hvert utvides til å omfatte flere opplysninger. I den forbindelse er Fiskeridirektoratet takknemlig for synspunkter og gode forslag til endringer for å kunne møte brukernes behov på en best mulig måte.

[/raw]