Skroget til nye Odd Lundeberg kom 5. mars til Skagen etter tre døgns slep fra Gdansk til Skagen. Odd Lundberg skal nå gjøres ferdig ved utrustningskaien til Karstensen Skibsværft.

Skroget til den nye kombinerte tråleren og snurperen ble sjøsatt ved verftet Rementowa 12. februar og har etterpå fått løftet på plass overbygg, installert motorer, RSW-anlegg og en del annet før slepet.

Den opprinnelige planen var at skroget skulle ankomme til Skagen i oktober, og skipet skulle så overleves i juni. Men med godt fire måneders forsinkelse fra Rementowa, blir det nok et godt stykke utpå høsten for 70-meter lange Odd Lundberg setter kursen mot Gratangen i Troms.