Odd Lundberg AS og Karstensens Skibsværft har inngått kontrakt om design og bygging av en 69,99 meter lang kombineret snurper/tråler.

Odd Lundberg AS eier og driver i dag en 59 meter snurper/tråler med samme navn, ”Odd Lundberg”. Dette fartøyet er bygget i 2003, og vil bli lagt ut for salg. Rederiet driver med kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfisket primært består av tobis og kolmulefiskeri vest av Irland. Øvrigt fiskeri etter primært sild og makrell drives med not. Det nye fartøyet skal drives efter samme prinsipper.

Familierederiet ble etableret tilbage i 1918, og i dag er det fortsatt Lundberg-familien som eier og driver selskapet. Tredje generasjon består av brødrene Geir og Tore Lundberg, hvor Geir er daglig leder av rederiet. Rederiet er allerede fremtidssikret, i det Geir Lundbergs to sønner også er særdeles aktive i rederiet. Mats Lundberg seiler som skipper og Stian Lundberg er maskinsjef ombord. Nye ”Odd Lundberg” vil bli rederiets fjerde nybyggingsprosjet.

Rederi og verft har jobbet sammen i gjennem en årrekke, i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av eksisterende skip. Rederiet uttrykker tilfredshet over å være i mål med denne avtalen med Karstensens Skibsværft, og de gleder seg til å komme i gang med byggingen. Karstensens Skibsværft er glad for den tillit Odd Lundberg har utvist, og ser frem til å fortsette det konstruktive samarbeidet med rederiet.

I likhet med de øvrige pelagiske fartøyene som verftet har under bygging til redere i Skottland, Irland, Sverige og Danmark, er også nye ”Odd Lundberg” av eget design. Karstensens Skibsværft har med nye ”Odd Lundberg”, i alt 16 pelagiske fiskefartøy i ordreboken for levering i løpet av de kommende tre årene.

Design, indretning og arrangementer er blitt til i et meget nært samarbeid mellem rederi og verft. Rederiet har vært opptatt av innovative løsninger, og det er lagt spesielt stor vekt på å optimere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for besetningen. Dette er blant annet tilgodesett ved at ”Odd Lundberg” vil ha hele lastedekket gjort vanntett med vanntette skibssider. Det øker sikkerheten, og fribordet økes med nærmere tre meter.

Videre har rederiet valgt å satse på en fremtidstrettet løsning for vinsjeanlegget, som vil bli elektrisk drevet. Dette for å tilfredstille det eksterne og interne miljøet (lavere støynivå). Utover vinsjene, så vil fiskepumpen også være elektrisk drevet. Rapp Marine skal levere det komplette vinsjpakke, mens CFlow leverer vacuumpumpesystemet. Nye ”Odd Lundberg” vil også bli levert med elektrisk drevet nothaler. Kran- og nothalerutrustningen skal leveres av Triplex.

Framdriftsanlegget vil bestå av en MAN Diesel & Turbo hovedmotor på 3600 kW med 2-speeds gear- og propellanlegg fra Brunvoll (tidligere Scana Volda). En rekke øvrige leverandører blir i disse dager valgt ut, alle ut fra kriterier som kvalitet, innovasjon og driftsikkerhet. Nye ”Odd Lundberg” skal leveres i juni 2019.

Som et kuriositet kan det nevnes at Karstensens Skibsværft ble etableret i 1917, og dette selskap drives i dag også av tredjegeneration. 100 års jubileet vil bli feiret i september.

Fartøyets hoveddimensioner:

Lengde overalt                                                                                      69,99 m

Bredde moulded                                                                                   15,20 m

Dybde shelterdekk                                                                                 9,20 m

Øvrig teknisk data:

Hjelpemaskineri                                       Cummins, 1 x 992 kW / 2 x 567 kW

Vinsjanlegg                                                                  Rapp Marine / Elektrisk

Sidepropeller                                                                    1 x 950 / 1 x 850 kW

RSW-anlegg                                                    Johnson Controls, 2 x 1100 kW

Vakuumanlegg