Miljøorganisasjonen Oceana har avsluttet sitt første forskningstokt i Nordsjøen. Toktet, som ble utført med det 49 meter lange islandske fartøyet Neptun, dekket 2000 nautiske sjømil og dokumenterte 700 marine arter. Ved hjelp av en grabb ble det også hentet opp 200 prøver av bunnfauna.


( 07.11.2016 )

Ifølge Oceana ble forskningen utført i nær kontakt med lokale myndigheter, forskere og frivillige organisasjoner i de fire landene cruiset omfattet. I Norge hadde Oceana tillatelse til å forske med fartøyet Neptune i perioden 27. juni til 20. august.