Bellona publiserte i går en rapport med tilbakeblikk over det første året med Ocean Forest.


( 30.09.2014 )


Ocean Forest prosjektet har som mål å etablere er forsknings- og utviklingsanlegg for fisk, alger og blåskjell. Småskalatesting ble igang satt høsten 2013 og Bellona publiserte i går en rapport med vurderinger av prosjektet så langt.

 

– Å dyrke flere arter sammen vil være bra for både miljøet og bunnlinja, sier leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes til iLaks.no.

 

Hun påpeker videre at verdens konflikter vil i fremtiden handle mer og mer om tilgang til ren energi, ren mat og ikke minst rent drikkevann. Norge må se å disse utfordingene å finne nye løsninger, nye strategier og nye allianser.

 

– I fremtidens havbruk må man dyrke flere arter sammen. Avfallsprodukter som fiskeavføring og rester av fiskefôr er en enorm ressurs for oppdrett av andre arter, som blåskjell, virvelløse bunndyr og alger, sier van Nes til ilaks.no, som selv har en doktorgrad innen akvakulturfag.