Shetland-selskapet Ocean Farm Services har kontrahert det norske teknologiselskapet MPI (Multi Pump Innovation) for å levere vaskeutstyr for det nyopprettede joint venture-selskapets første servicebåt.

Ocean Farm Services (OFS) er en joint venture mellom to veletablerte aktører på Shetland, Aurora Marine fra Whalsay og North Isles Marine fra Scalloway.  

 Det nye servicebåten, «Apollo», er under bestilling fra Stamas Yard Services i Norge og designet av Marin Design. Nybygget går inn i en flåte bestående av «Aurora Quest», av samme design, og OFS’ tredje vaskebåt, den norskbygde «Aurora», som også er utstyrt med komplett vaskeutstyr fra MPI. Med en lengde på 14,96 meter, bredde på 7 meter og dybde i riss på 3,15 meter vil «Apollo» ha et mannskap på tre. Etter planen skal båten leveres tidlig sommer 2019.

 MPI skal levere to notvaskesystemer til OFS nybygget; en Racemaster 3.0. vaskerobot og en Terminator vaskeenhet. Utstyret skal leveres til Stamas Yard Services i Haugesund i mai i år. MPI har ikke oppgitt kontraktsverdien.

 – OFS sitt mål er å opptre som en totalleverandør av alle fartøytjenester som kreves av oppdrettsanlegg i Skottland. Vi er stolt over at de mener vårt vaskeutstyr er det som best matchers selskapets sterke vekstambisjoner, sier Kåre Myrvåg, administrerende direktør i MPI. 

 Racemaster 3.0 er en av verdens raskeste vaskeroboter. En vaskebredde på 1,9 meter og fire tromler gjør vaskeroboten i stand til å strekke nettene i oppdrettsnøtene, noe som forbedrer både klatre- og renseegenskapene samt manøvreringsevnen ved løse nett og krevende sjøforhold.

 MPIs førstegenerasjons «Terminator» vaskeenhet består av vaskeskiver som gjennom en smart thruster-løsning dytter vaskeenheten mot nettet det vasker. Enheten heves og senkes manuelt, enten for hånd eller ved hjelp av vinsj avhengig av størrelsen på buret. Terminator vaskeenheten er fremdeles en foretrukket løsning ved mange oppdrettsanlegg.

 Begge enhetene – Racemaster 3.0. og Terminator – er begge designet for enkel tilkomst som gjør operatører i stand til å vedlikeholde enhetene på stedet uten bistand fra serviceteknikere.

 – Det er økende etterspørsel etter laks verden over, og lakseprodusenter i Skottland trapper opp satsingen deres for innhente norske oppdrettsselskaper som er i tet og utvikler innovative konsepter for offshore oppdrettsanlegg.  Denne satsingen krever enda bedre servicenivå fra selskaper som vårt, og krever at vi opererer enda mer kostnadseffektiv enn tidligere. Dette er grunnen til at vi har valgt vaskeutstyr fra MPI til den nye båten vår, sier Colin Leask, administrerende direktør i Ocean Farm Services.

 MPI utvikler og produserer vaskeroboter for akvakulturnæringen over hele verden. Selskapet er global markedsleder for vaskeroboter. Totalt har MPI levert mer enn 700 vaskeroboter over hele verden. Racemaster 3.0 følger i fotsporene til førstegenerasjonssystemet «Terminator» og andregenerasjonsroboten R.O.N.C. – remotely operated net cleaner.