Kystmagasinet 5.15: -Det er et faktum at verdens befolkning nesten ikke spiser sjømaat. Tallenes klare tale viser at bare 1,8 prosent (140 millioner tonn) av verdens samlede matkonsum kommer fra havet, noe som er litt underlig med tanke på at havet tross alt dekker 70 prosent av klodens areal og at mye av det som hentes opp herfra er bærekraftige ressurser.


( 22.09.2015 )

Det er Kjetil Melkevik i HolbergFondene i Bergen som forteller dette til Kystmagasinet. Blant annet med bakgrunn i tallenes klare tale, tror han sjømat har et enormt potensial for vekst, og at fisk er løsningen på flere av verdens helseutfordringer. Dette har selskapet tatt konsekvensene av ved opprettelsen av et eget sjømatfond, Holberg Triton, som er verdens første i sitt slag. Lanseringen av fondet skjedde i februar, og på de få månedene som har gått siden det har de alt fått på plass nærmere 200 millioner kroner i forvaltningskapital.

AO5K2793

Laks er en verdenskjent og attraktiv fiskeart, og 25 prosent av Holberg Tritons investeringer er rettet mot lakseselskaper. Foto: Terje Engø.

Grundige analyser

Før etableringen av fondet ble det gjort grundige analyser av markedet, et arbeid som gikk over ett års tid. Det nevnte lave fiskekonsumet i verden var bare ett av flere overraskende resultat fra studien, som økte troen på at etableringen av et eget sjømatfond var en god ide. Et annet moment som ga tro på at verdens fiskeri- og sjømatselskaper har stort potensial for vekst, er at sjømat kan være svaret på mange av verdens helseutfordringer.

De senere årene har det vært stor fokus på de gode virkningene fra Omega 3. Nå viser det seg at fiskeprotein kan ha minst like god helseeffekt. Melkevik viser til lokale tester som ernæringsforsker Oddrun Gudbrandsen ved Universitetet i Bergen har gjort med fiskeprotein i tablettform på et panel med overvektige. Disse økte sukkertoleransen, fikk redusert kolesterolverdiene og fettmengden og økte samtidig muskelmassen, uten at de endret sitt kosthold. Testperioden var på åtte uker og de som deltok fikk en daglig dose med 3-5 gram protein, noe som tilsvarer 15-30 gram fisk.

Notkast

Holberg Triton ser på pelagisk sektor som et viktig område for sine investeringer. Her et notkast med makrell tatt i Nordsjøen av en større ringnotsnurper. Foto: Jostein Saltskår, Havforskningsinstituttet.

 

Har fremtiden for seg

Og Kjetil Melkevik i HolbergFondene har flere gode argumenter for at fisk og annet sjømat har fremtiden for seg. I den sammenheng er det verdt å trekke frem oppdrettslaksen, som omtales som en protein-magiker og som er en viktig art for Norge. Om man sammenligner laks med kjøtt fra svin, kylling og okse, som står for 13,1 prosent av verdens matkonsum (1 milliarder tonn), er det ingen tvil om hvem som kommer best ut. Det kan for øvrig nevnes at vegetabilsk mat og korn står for hele 85,1 prosent av verdens matkonsum (6,5 milliarder tonn).

Men tilbake til sammenligningen mellom laks og kjøtt. Det går for eksempel med 4-10 kilo fôr for å få frem ett kilo kjøtt fra okse, 2,2 kilo for å fôre frem ett kilo kylling og 3 kilo for å få frem ett kilo svinekjøtt. Når det gjelder oppdrettslaks, som regnes som en protein-magiker, er den gjennomsnittlige fôrfakturen på bare 1,2. Det vil si at man bare bruker 1,2 kilo fôr for øke laksens kroppsvekt med ett kilo. Andre fordeler med laks kontra kjøtt er at mens man bare får 4-10 kilo spiselig oksekjøtt av 100 kilo råvare (mye bein, knokler og innmat) så er tilsvarende tall for laks 57 kilo av 100 kilo råvare. Tilsvarende for kylling og svin er henholdsvis 21 og 17 kilo.

Salmon

Norsk laks er berømt verden over. 25 prosent av Holberg Tritons investeringer er rettet mot lakseselskaper. Foto: Terje Engø.

Stort utviklingspotensial

Det er selvsagt ikke bare laks som er i fokus for verdens første sjømatfond. Men det er et faktum at 20-25 prosent av investeringene til fondet handler nettopp om oppdrettslaks og lakserelaterte selskaper. Kjetil Melkevik forteller at Holberg Triton kun er rettet mot selskaper som er relatert til maritime ressurser og som er børsnotert. Sjømatfondet ser et stort utviklingspotensial når det gjelder marine ressurser, verden over, en næring som bokstavelig talt har et hav av muligheter. Det gjelder både innenfor oppdrett eksisterende arter og på uutnyttede ressurser og biotech når det gjelder nye medisiner, samt mye annet. Det kan nevnes at den samlede markedsverdien for børsnoterte sjømatselskaper verden over nå er på nærmere 100 milliarder dollar, fordelt med henholdsvis 23 milliarder i Europa, 58 i Asia, 1,2 i Australia, 1,6 i Afrika, 1,2 i USA og 16 milliarder i Sør-Amerika.

Holberg Triton er i hovedsak ute etter investering i selskaper med blant annet høy kapitalavkastning og overbevisende vekstutsikter. Ledelsestillit, bransjeattraktivitet og eierfokus er andre momenter som teller når forvalterne fra Bergen ser etter interessante selskaper. Kjetil Melkevik mener for øvrig at selskapets lokalisering teller for verdens første sjømatfond. Det er ikke uten grunn at Bergen kalles den blå byen, fordi det finnes en rekke lokale ressurser både på sjømatsiden og innen for havforskning. Vestlandet generelt er en samlingsplass for mye av det som har med marine ressurser å gjøre.

IMG_4731

Verden begynner å få øynene opp for hvilke velsmakende ressurser som finnes i havet. Her er det kaldtvannsreker som står på menyen på en flott restaurant i Amsterdam. Foto: Edmund Mongstad.

 

Asia størst

Porteføljen til Holberg Triton er i dag fordelt med 10 prosent av kapitalen investert i selskaper i Nord-Amerika, 5 prosent i Sør-Amerika, 30 prosent i Europa, 41 prosent i Asia, 8 prosent i Australia og 5 prosent i Afrika. For å redusere risikoen for de som investerer legger sjømatfondet vekt på å investere i mange arter og i ulike deler av verdikjeden og fokusere på diversifisering i ulike land og regioner og ikke minst i forhold til geografi og valuta. Det at man bare satser på børsnoterte selskaper er et annet element når det gjelder reduksjon av risiko. Viktig å merke seg er det også at Holberg Triton bare går mot etablerte standarder innen oppdrett og villfangst, og at de følger det norske oljefondets etiske retningslinjer.

Det kan til slutt nevnes at Holberg Triton bare er ett av mange fond i HolbergFondene i Bergen, som er ett av få privateide fond i Norge (eid av partnere og fra det lokale finansmiljøet). Det finnes i alt ni fond som kundene kan velge mellom, blant annet fire rentefond, som alle har hatt enestestående gode resultater det siste året. Til sammen har HolbergFondene 30 ansatte. De aller fleste holder til ved hovedkontoret i Bergen, mens to har sine faste arbeidsplasser ved avdelingen i Stockholm. Fondet har også et kontor i Oslo, men uten fast ansatte. HolbergFondene ble etablert i 2000.