Hvert år blir det brukt 3-5 millioner krabbe som agn i leppefiskteiner, og det er meldt om nedgang i krabbebestanden langs hele kysten. Men nå har noen gründere fra Karmøy/Haugesund funnet en løsning på problemet. De har utviklet et agn som tiltrekker minst like mye leppefisk i teinene. Agnet gir spart tid og arbeid for fiskerne, samtidig som man ivaretar bestanden av krabbe.

Det er Sturla Fjellvang, Jens Inge Eng og Sigurd Johnny Hansen (Sig Hansen, Karmøy/Seattle) som står bak det nyutviklede agnet, som har fått navnet Captain Sigs Baits. Det etablerte aksjeselskapet har samme navn. De tre gründerne har aksjemajoriteten, mens det er flere tunge investorer inne på eiersiden. Opprinnelig var det klesprodusenten Eng fra Skudeneshavn som fikk ideen til agnet, som var ment for fritidsfiske etter krabbe. Han kom ved en tilfeldighet i kontakt med Sig Hansen, som raskt så et potensial for agnet. Sammen kontaktet de et inkubatorfi rma (Valide), for å få eksperthjelp i utviklingsarbeidet.

Fangsten er god, ikke minst med tanke på den korte tiden teinen har stått ute.

Tente på ideen

De ble da satt i kontakt med en lidenskapelig sportsfisker, Sturla Fjellvang, som tente på ideen, og det ble starten på et videre samarbeid. Først utviklet de et effektivt agn for fiske etter krabbe, i form av en pose med åtte briketter, som holder til åtte teiner og to trekk, avhengig av mengde krabbe og restinnhold i agnposen. Luktstoffet i agnet er essensielt. Produktet ble en suksess og selges i dag over hele landet.

Under utviklingen av krabbeagnet ble det brukt kamera i teinene, og det var da de oppdaget all leppefisken som var innom teinene, til tider veldig mye. Dermed kom ideen om agn for leppefisk. Surla Fjellvang frontet den videre utviklingen og en omfattende testing med kamera i leppefiskteinene. Han er for øvrig ingen nykommer på agnfronten. Gjennom en årrekke har han utviklet og testet ulike agntyper for sportsfiske, blant annet for fiske etter karpe. I den forbindelse har han samarbeidet med professor Kjell Døving i Oslo, som har fiskens luktesans som spesialfelt. Kunnskapen fra dette arbeidet ble nå videreført.

Slik ser pølsen med agn ut. Den avgir luktstoffer som tiltrekker seg leppefisk i stort antall.

Økt fangst og spart tid

De fant etter hvert ut hva som var det beste lokkemiddelet for leppefisken. Samtidig ble det foretatt en spørreundersøkelse blant leppefiskere, om blant annet hvor mye tid de brukte på å fiske agn, som i hovedsak var krabbe. Tilbakemeldingene var at fiskerne i gjennomsnitt brukte en dag i uken for å fiske agn, med det som fulgte med av slitasje på redskap og bruk av drivstoff i fisket. Det viste seg også at fiskerne hadde en smertegrense for pris for agnet på rundt 4-5 kroner per teine. Alt dette ble tatt med i den videre utviklingen av agnet. Det ble også foretatt en utprøving av agnet blant noen av de som fisket leppefisk, med gode resultater.

Agnet som i dag er kommersialisert og allerede i bruk av flere fiskere av leppefisk i årets korte sesong, har vist seg veldig effektivt. Under testing har agnet gitt opp mot 30 prosent mer fangst av leppefisk sammenlignet med de som brukte krabbe som agn. I testingen ble det brukt ti teiner med knust krabbe som agn og samme antall teiner med Captain Sigs Baits. Forsøkene ble foretatt over syv dager og det ble gjort 140 trekninger. Gevinsten er ikke bare mer leppefisk, men 15-20 prosent spart tid i det som normalt går med til fangst av krabbe til agn. Og sist, men ikke minst, er dette et bærekraftig agn, ved at man sparer bestanden av krabbe, anslagsvis 3-5 millioner i året.

Bergnebb er den mest attraktive og effektive leppefisken for oppdrettsnæringen.

Basert på restråvarer

Det nyutviklede agnet for fangst av leppefisk er basert på restråvarer fra fiskeindustrien og vegetabilske ingredienser, som blant annet soya og hvete. Det er pakket inn i et biologisk nedbrytbart skinn, og leveres som tykke pølser som kan deles i passelige biter til agnposen. Leppefiskagnet virker i opptil 36 timer. Er det mer igjen av agnet når teinen trekkes, kan den settes tilbake med samme agn.

Produksjonen av agnet foregår på Østlandet, og det er også herfra agnet sendes ut til brukerne via en nettbutikk. Sturla Fjellvang opplyser til Kystmagasinet at de har produksjonskapasitet til hele 30 tonn i uken, men at behovet ligger langt fra det. De regner med å selge rundt 200 tonn agn i året til norske leppefiskere. Bruk av flere fiskere i årets korte sesong har alt vist seg svært effektivt, særlig på bergnebb. Dette fisket startet 17. juli i år, og stenger igjen allerede i oktober.

To godt fornøyde agnutviklere, Jens Ingen Eng (t.v.) og Sturla Fjellvang, foran førstnevntes selskap, Capricorn.

Stort potensial

Potensialet for det nyutviklede agnet er stort, tror Fjellvang, ikke minst i alle land rundt nordsjøbassenget der det foregår oppdrettsvirksomhet. Det er problemer med lus på oppdrettsfisken de fleste steder, og leppefisk har vist seg som den mest effektive og skånsomme lusfjerneren. De har også planer om å utvikle nye agntyper for fiske etter blant annet kongekrabbe og snøkrabbe. Agn for den store lineflåten er også noe som ligger i bakhodet. Men foreløpig konsentrer de seg om agn for leppefisket, og det foregår fortsatt testing for blant annet å øke effektiviteten enda mer.

Kamera som dette har vært brukt flittig i teinene ved utviklingen av agnet.