Kystmagasinet 8.12: Det gikk langt raskere med nybygg nummer to for de to fiskebåtrederne, Roger Nilsen og Tommy Wikerøy, fra Nord-Lenangen i Lyngen i Troms. Det kombinerte not/snurrevadfartøyet MS Fugløyfjord ble i november overlevert fra Vaagland Båtbyggeri AS, 15 måneder etter kjølstrekking ved skrogverftet PTS i Stettin i Polen.


( 09.01.2013 )


[raw]

Rederne er storfornøyd med sitt nybygg nummer to i rekken i løpet av knapt halvannet år. I midten av november starter fisket etter årets sildekvote på 900 tonn.

Nye Fugløyfjord med søsterskipet Fugløyhav og verftet på Nord-Møre i bakgrunnen. Foto: Vaagland Båtbyggeri AS.

 

Tidsplanen for MS Fugløyfjord er dermed vesentlig forbedret med rundt tre år i forhold til status for søsterskipet MS Fugløyhav da det ble overlevert i midten av juni i fjor. Den lange byggetiden for deres første nybygg skyldes den gang store forsinkelser fra to ulike skrogverft, i Russland og Polen. Prisen ble også dobbelt så høy som opprinnelig tenkt, fra estimert 40 millioner til rundt 80 millioner. Samme prislapp har for øvrig også det siste tilskuddet i rederiets flåte, MS Fugløyfjord.

Styrehuset er smakfullt innredet, og gir hele fartøyet et eksklusivt preg.

 

Til å leve med
Man opplevde også forsinkelser ved skrogverftet for det siste nybygget, på rundt tre måneder. Dette var imidlertid til å leve med, og noe av forsinkelsen ble dessuten tatt inn av Vaagland Båtbyggeri AS. Litt forskjøvet tidsplan har ikke fått konsekvenser for rederiet av noe slag, verken økonomiske eller driftsmessige. Selv om nybygget var ferdig og døpt 20. oktober, var det ikke snakk om å sette MS Fugløyfjord i drift før i midten av november, opplyste reder Roger Nilsen til Kystmagasinet. Da vi ankom verftet dagen før dåpen var også Fugløyhav ved verftet, vel plassert i dokken for en ett års garantijobb. Begge fartøy har kun silda igjen å ta av årets kvoter. Fugløyhav har en kvote på i alt 1.500 tonn.

Dekk, med silekasse, kraner og annet arrangement.

 

 

Nota var allerede på plass i bingen da vi entret Fugløyfjord dagen før dåp og overlevering.

 

Sistnevnte fartøy er eid av Lenangen Fiskeriselskap AS, mens Fugløyfjord ligger i selskapet Barents Sea AS. Bak begge disse selskapene står de to kameratene og gründerne Roger Nilsen og Tommy Wikerøy fra Nord-Lenangen i Lyngen kommune. De startet sin rederkarriere i 1999, med kjøp av et fiskefartøy på 60 fot. Driften gikk noenlunde som forventet, og siden den gangen har de satset friskt både på flere fartøy, kjøp av kvoter og selskaper. En samlet investering på 160 millioner kroner på to nybygg på under to år, er tøft innrømmer Nilsen. Men med en bra andel egenkapital, god støtte fra finansieringsinstitusjoner og et godt kvotegrunnlag, er rederen overbevist om at både Fugløyhav og Fugløyfjord er gode prosjekter.

Styrbord side av Fugløyfjord med Triplex, notrenne etc.

 

Ønsker strukturtakene fjernet
-Vi er aktører i en bransje med store svingninger, noe som hele tiden gjør driften både spennende og utfordrende. Samtidig opplevere vi store politiske svingninger, som gjør at vi stadig må forholde oss til nye regelverk. I Norge er vi i dag i ferd med å få et A, B og C lag i fiskeflåten, som følge av ulike strukturtak, som kom med de rødgrønne sin maktovertakelse. Dette er vi ikke fornøyd med, og vi håper politikerne satser på mer likhet for de ulike flåtegruppene i fremtiden, sier Roger Nilsen.

 

Men både han og kompanjongen har likevel stor tro på fiskerifremtiden, selv om myndighetene ikke akkurat har gjort det enkelt i forhold til forutsigbarhet. I dag er begge nybyggene fullstrukturert etter dagens regelverk, men Roger Nilsen håper at det vil bli mulig å bedre driftsgrunnlaget ytterligere i fremtiden, for på den måten å stå bedre rustet til å tåle svingninger i kvoter, priser og tilgjengelighet. Driften av forrige nybygg, MS Fugløyhav har så langt gått bedre enn forventet, og rederen håper på samme utvikling for deres siste nybygg, MS Fugløyfjord.

Smakfull innredning i salong og messe.

 

Full av lovord
Det hjelper godt at fartøyene fungerer som de skal fra dag en, noe som har vært tilfelle med førstnevnte. Nilsen mener de i stor grad kan takke Vaagland Båtbyggeri AS for dette. Han er full av lovord når det gjelder jobbene de har gjort. Han slår fast at verftet er kjent for å holde høy kvalitet på sine skipsbygg. De har en designavdeling som er fleksibel og lett å jobbe med, og de har en stor overbygd hall med tørrdokk som gjør at alt arbeid kan utføres innendørs. Dette er kvaliteter som fiskebåtredere vet å sette pris på, slår rederen fast.

 

Nilsen opplyser at de har planer om å holde seg til to fiskefartøy som fremtidig driftsgrunnlag, på tross av at de nylig kjøpte rederiet Skarsjø AS fra Ballstad i Lofoten og et fiskefartøy med samme navn, med tilhørende kvoter. Dette er mer en form for posisjonering i håp om at strukturtakene vil bli endret i nær fremtid. Skarsjø skal på sikt selges, men når det vil skje, er det for tidlig å si noe om enda, får Kystmagasinet opplyst av rederen.

Liten, men velutstyrt bysse. I bakkant døren inn til proviantrom og frys.

 

Identiske fartøy
Deres siste nybygg, MS Fugløyfjord er nærmest identisk med MS Fugløyhav, både når det gjelder dimensjoner, innhold og utrustning. Nybygget er optimalisert innenfor 500 bruttotonn i henhold til regelverk, sjøegenskaper og produksjonskapasitet, og de skal drive fiske etter både pelagisk fisk og hvitfisk. MS Fulgløyfjord er rigget for både not og snurrevad. Hovedmålene er 34,07×9,50 meter med dybde til shelterdekk på 6,60 meter.

 

RSW-tankene har en samlet lastekapasitet på 350 kubikk. Av dette er tre av RSW-tankene arrangert som kombinerte RSW-tanker/fryserom med kapasitet for lagring av 182 kubikk med frossen hvitfisk. Resterende tanker er laget med tanke på RSW og levende fisk. Det er ikke så store investeringer som skal til for å tilrettelegge for levende fisk, kun snakk om å rigge til med pumper for ekstra sirkulasjon og sørge for mer skånsom håndtering når fisken skal om bord, forteller Nilsen. MS Fugløyfjord er utstyrt med en vakuumpumpe for å kunne pumpe fisken rett fra not- eller snurrevadpose. På hoveddekk finnes en egen avdeling for behandling av hvitfisk, med komplette linjer for fangstbehandling og innfrysing. To store platefrysere hører med til utrustningen om bord.

Platefryserne.

Maskinrommet bærer preg av god plass.

 

Mange fordeler
Roger Nilsen ser mange fordeler med å ha to nærmest identiske fiskefartøy, både når det gjelder drift, mannskap, reservedeler med mer. Rederiet har i dag rundt 35 ansatte, fordelt på de to selskapene. Det var nødvendig å øke bemanningen litt med tanke på driften av det siste nybygget. Rederen forteller at de ikke har hatt noen vansker med rekrutteringen. De fleste kommer fra hjemkommunen og regionen rundt. Når fartøyene drifter med not vil de ha et mannskap på syv. Men når det er snakk om hvitfisk og innfrysing er det nødvendig med en bemanning på ti personer. Fisken skal sløyes, fryses i blokker, emballeres og stables i fryser. Alt dette er forholdsvis arbeidskrevende.

 

Fugløyfjord har et kvotegrunnlag på 900 tonn sild, 600 tonn rund torsk og 600 tonn notsei. I tillegg kan etter nåværende regelverk fiske store mengder sei og hyse i et fritt fiske på disse ressursene. Det kan nevnes at et fartøy som dette gjerne kan komme opp i 1.000 tonn hyse på ett år. Målet er å omsette for 20-25 millioner kroner i året på hvert fartøy, forteller Nilsen. Da går driften i pluss.

Kombinert vaskerom, omkledningsrom og hvilerom for mannskapet.

 

Flotte fasiliteter
Kystmagasinet har vært på omvisning om bord i det nye, flotte kystfiskefartøyet fra Nord-Lenangen. Det virker ikke som man har spart på så mye når det gjelder komfort og fasiliteter for de som skal ha dette som sin faste arbeidsplass. Det er lagt vekt på komfort og trivsel, noe som ikke minst har gitt seg utslag i materialvalg og farger. Fartøyet har mye treverk i innredningen, i form av kirsebærtre. Det gjelder ikke bare i salong, messe og lugarer, men også i styrehuset. Til og med vinduskarmene (utenpå stålskroget) er i tre med blanke stålprofiler utenpå. Kombinert med flott skipsdørk på nærmest alle dørkflater, gir dette et meget eksklusiv preg.

 

Alle skjermer på broen er bygget inn i en solid og stor trekonsoll i samme materiale. Men det er likevel passasje i forkant av denne. All elektronikk er i hovedsak av merket Simrad. Det gjelder både sonarer, ekkolodd, notsonder med mer. Det er El-Marin som står for levering av elektronikkpakken. Fugløyfjord har i alt åtte lugarer, noen utrustet med eget bad mens andre bare har vask. Men det finnes felles dusj i gangen utenfor, og det er ikke snakk om lange vandringen hvor du enn har lugar.

Fra venstre er Peter Kristjan Vaagland (Prosjektleder ved Vaagland), Vidar Ulvestad (Direktør ved Vaagland), Peder Reiten (Økonomisjef ved Vaagland), Roger Nilsen, Gudmor Edny Wikerøy og Tommy Wikerøy. Foto: Vaagland Båtbyggeri AS.

 

”Amerikansk” kjøleskap
Salongen består av en stor u-sofa i skinn og to bord. En stor TV flatskjerm og stereoanlegg sørger for underholdning på fritiden. Rederiet har satset på en åpen løsning mellom salong og messe, med en lav l-vegg som skille. I messen er det stort fastmontert bord og åtte fastmonterte stoler. Ved siden av finnes en stor skap- og skuffeseksjon med kjølere for melk, juice og annen drikke, kaffemaskin, mikrobølgeovn og brødrister plassert på toppen. Og som ikke det er nok er denne avdelingen også utstyrt med et stort dobbelt kjøleskap med frys og maskin for isbiter. Byssen er liten men funksjonell og godt utstyrt, og i bakkant av denne er det proviantrom og frys.

 

Når du kommer inn i boligseksjonen fra hoveddekk entrer du først et omkledningsrom med vask, toalett og et par benker å sitte på. Det er nok en smart installasjon med tanke på renhold og slitasje på den flotte skipsdørken. Tilsvarende rom, bare adskillig større, finnes på dekket under. Her er det også garderobeskap, vaskemaskin og tørketrommel etc. Dette er avdelingen man først kommer inn i fra vacumpumperommet/fabrikken.

 

Tradisjonell fremdrift
MS Fugløyfjord har en Mitsubishi hovedmotor på 1.000 hk. I tillegg finnes to Nogva hjelpemotorer, hver på 600 hk, plassert på babord side av hovedmotor. Selv med mange andre tekniske installasjoner er det overraskende god plass i motorrommet. Det samme gjelder i grunnen resten av nybygget. Vi fant ingen utpregede trange plasser, som normalt er et mareritt for de som står for den tekniske driften og vedlikeholdet. Fugløyfjord har også et landaggregat plassert fremme under bakken.

 

Nybygget har altså tradisjonell dieselfremdrift. Rederne vurderte dieselelektrisk løsning, men fant at det var både dyrt i innkjøp og plasskrevende for et relativt lite fartøy som Fugløyfjord. Dieselelektrisk er et mer komplisert fremdriftsanlegg og eierne fryktet høyere drifts og vedlikeholdskostnader over tid med et slikt system. Derfor valgte de trygge vel utprøvde systemer over hele båten, med høy grad av norsk produsert utstyr fra kjente og velrenommerte norske leverandører.

 

 

Stor skipshall og dokk gir konkurransefortrinn

 

Vaagland Båtbyggeri AS er eneste verft i sin størrelse på Nord-Møre. En stor overbygd hall med tørrdokk er ett av deres store fortrinn. All bygging og utrustning kan dermed foregå innendørs, og de kan ta inn fartøy på inntil 90 meters lengde og 16 meters bredde. Nye Fiskebas er neste store fiskefartøy som skal inn i hallen for utrustning.

Daglig leder ved Vaagland Båtbyggeri AS, Vidar Ulvestad, er godt fornøyd med verftets siste bygg. Nå står bygging av en mindre arbeidsbåt for tur, før nye Fiskebas ankommer verftet for utrustning og ferdigstilling i slutten av januar neste år.

 

Den store snurperen/tråleren Fiskebas (64×14 m) er i disse dager under bygging ved skrogverftet PTS i Stettin i Polen. I følge daglig leder Vidar Ulvestad ved Vaagland Båtbyggeri AS vil skipet etter alt og dømme ankomme verftet for utrustning i slutten av januar neste år, skrogferdig med styrehus montert og med mye rørutrustning på plass. Motorer og andre tunge enheter vil også være om bord, men ikke nødvendigvis ferdig montert. Det blir fullt kjør med utrustning av dette fartøyet frem til sommeren 2013. Hva som skjer etter det, er det for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt, opplyser Ulvestad.

 

Men han legger til at verftet har flere jobber å regne på. Han er derfor optimistisk med tanke på ny aktivitet etter at Fiskebas er overlevert. Da MS Fugløyfjord ble overlevert, startet de 45 fast ansatte på byggingen av en 25 meter lang arbeidsbåt til oppdrettsnæringen. Dette er et fartøy som skal utrustes for å kunne flytte fornøyningsanker, skifte merder etc. Vidar Ulvestad opplyser at de tar all bygging selv, fra kjølstrekking til ferdig utrustet fartøy. Alt arbeidet vil foregå i den overbygde dokken, og denne jobben vil holde de fleste ansatte sysselsatt frem til Fiskebas ankommer.
Også all utrustning av MS Fugløyfjord foregikk innendørs i dokken. Dette er en stor fordel med tanke på det skiftende været man har på denne delen av kysten, ikke minst når det gjelder malingsarbeidet. Dette siste nybygget ankom Vaagland Båtbyggeri AS fra Polen i mars. Overlevering og dåp skjedde 20. oktober, med Edny Wikerøy som gudmor. Hun er for øvrig mor til Tommy Wikerøy, som er medeier i rederiet.

Vaagland Båtbyggeri AS på Nord-Møre.

 

[/raw]