Rørvik: Nytt anlegg på Marøya endret ambisjonene og hverdagen for Rørvik Marina.

-Vi var ved en korsvei i 2018. Enten måtte vi satse eller trappe ned. Vi valgte å satse på nytt anlegg her på Marøya. Nå har vi funnet vår nisje og har blant de beste fasilitetene i Norge. Det betyr uten tvil mye for oss, sier daglig leder Kjell Ivar Sørøy i Rørvik Marina.

Flyttet

For to år siden flyttet bedriften til næringsområdet på Marøya, etter at de i over 30 år var lokalisert i Rørvik havn. Ifølge Sørøy hadde deres tidligere lokalitet sine begrensninger, spesielt når det gjaldt oppdrag for oppdrettsnæringen.

-Vi hadde kapasitetsproblemer og ikke fasiliteter for å tilby fiskerne og oppdretterne service og vedlikehold av deres fartøyer og fôrfl åter.

Norges største båtheis, som løfter båter opp mot 400 tonn, gjør hverdagen lettere for Rørvik Marina.

Bedre fasiliteter

På Marøya har bedriften fått en boltreplass på 33 mål, inkludert verkstedhall på 1750 m² og en 70 meter lang dypvannskai. Ikke minst fikk de på plass landets største båtheis, som kan ta opp fartøyer og fôrflåter opp til 400 tonn, en investering på totalt 100 millioner kroner.

-Vi kan ta opp fartøyer med lengde opp til 40 meter og bredde på 14 meter. Og vi har mulighet til å ta inn seks 50-fotinger i hallen på en gang. Dette gjorde at vi økte kapasiteten overfor fiskeflåten og havbruksnæringen, sier han videre.

-Vi har fått god plass med tanke på å ekspandere, og har allerede gode planer for det. Det gjelder å være fleksibel ovenfor kundene, og nye fasiliteter gjør at vi kan tiltrekke oss kunder fra andre områder, ikke bare lokalt rundt Rørvik.

Ulike kundegrupper

Det er stor forskjell mellom bedriftens kundegrupper, men Sørøy er sikker på at de skal klare å ivareta alle. Høsten er hektisk med en rekke oppdrag for oppdrettsnæringen, både for vedlikehold av fartøyene og fôrflåtene.

-Næringen ønsker å være klar for vinteren. Det topper seg om høsten når flåter skal flyttes og desinfiseres, og båter tas ut av drift for å blåses ren og males opp. Det er noe de kan gjøre hos oss, sier han.

-Ellers er det mange oppdrag for fiskeflåten for fiskefartøy som skal rigges om for notfiske om høsten og for vinteren. Den mest hektiske tiden for vedlikehold for fiskeflåten er derimot etter vintersesongen, forteller lederen videre.

Båthotell

Bedriften satser også stort mot fritidsbåtmarkedet. I høst åpnet de et eget båthotell for fritidsbåter opp mot 70 fot, noe som har blitt et kjærkommet tilbud for båteierne. Største båt som er satt inn hittil er på 56 fot.

-Det er en glimrende måte å oppbevare båten på om vinteren. Den vaskes ned og lagres i hallen. På den måten forringes ikke båten, og er like fin når eieren tar den ut om våren. Vi satser kraftig mot fritidsbåtmarkedet, og har derfor bygd opp et eget team som kan med fritidsbåter, sier Sørøy.

Rekruttering

Flyttingen har ikke bare ført med seg økt kapasitet og bedre fasiliteter. Rørvik Marina økte også omsetting med 15 millioner kroner fra 2017 til 2018, og har økt antall ansatte fra åtte i 2018 til 26 i dag.

-Vi er i stadig utvikling og jobber med å rekruttere flere folk. Vi har fremdeles for få sveisere, mekanikere og personer med kompetanse innen overflatebehanding og vannblåsing. Vi har fått tak i noen litauere og tyskere som har bosatt seg i kommunen, og på den måten har vi vært heldig med rekrutteringen, sier han.

Om lag 33 mål har Rørvik Marina å boltre seg på på Marøya.

Mer attraktivt

Han forteller at de jobber kontinuerlig med å rekruttere og utdanne flere folk, og tar inn to-tre lærlinger i motorog industrimekanikerfagene.

-Det har vært en positiv utvikling for den læreveien (mekaniske fag) ved skolen i Rørvik. Det ser positivt ut. Vi har elever fra videregående på utplassering og to-tre lærlinger i motorog industrimekanikerfaget, sier Sørøy, som legger til at man de senere årene har sett en voksende utvikling, som har gjort det mer attraktivt å bo og jobbe i regionen.