DEL

Det var en stolt prosjektleder og et fornøyd mannskap vi møtte om bord i Liegruppen Fiskeri AS sitt nye, flotte tilskudd til den norske fiskeflåten. Den ultramoderne, kombinerte snurperen og tråleren har fått navnet Liafjord og fiskerinummeret H-3-F. Om bord finnes nyskapende, teknologiske løsninger som gjør fartøyet til det mest miljøvennlige fiskefartøyet i verden.


( 14.11.2012 )

[raw]

Det er Wärtsilä Ship Design Norway som har designet nybygget. Det ligger mye planlegging og tankevirksomhet både bak designet og de indre delene av Liafjord, fra både rederi, designer og andre sentrale leverandører. Dette har gitt gode og innovative løsninger, som igjen gir store besparelser i drivstoff, reduserte utslipp og bedre komfort og sikkerhet for mannskapet.

Nybygget ved kai hos Eidsvik Skipsbyggeri før overlevering.

 

Pumper trål fra hekken
I følge prosjektleder Lars Oskar Lie, som vi møtte på broen vel en uke før dåp og avreise til makrellfeltene i vest, så er fartøyet for det første utrustet for pumping av trål fra hekken. Dermed slipper man å slepe trålposen frem til midtskips område. Dette gir spart tid under fiske og en mye sikrere operasjon for de som jobber om bord. Selv om dette er en noe dyrere løsning enn den tradisjonelle, har hensynet til sikkerheten for mannskapet vært avgjørende for denne satsningen, opplyser prosjektlederen.

Prosjektleder Lars Oskar Lie viser frem det avanserte HSG systemet, der status hele tiden vises på en monitor.

 

Mer komplisert og avgjørende for driftsøkonomien til fartøyet er alt det tekniske og maskinelle om bord. Liafjord er den første fiskebåten som er utrustet med Rolls Royce sin Hybrid akselgenerator (HSG), i følge prosjektleder Bjørn Lillebø ved Rolls-Royce Marine AS i Bergen. Sammen med de andre tekniske løsningene på dette feltet, er dette hovedårsak til at rederiet regner med å spare totalt 500.000 liter drivstoff i året ved et normalt driftsår. Mer teknisk sett kan dette systemet forklares slik:

 

Leverer konstant spenning
Akselgeneratoren kan kjøre som generator eller som motor og hovedmotoren, som består av en Wärtsilä W32 (3.000 kW), kan kjøres med ønsket variabel hastighet både i generator og motor modus. Videre kan HSG kjøres alene som eneste generator eller i parallell og samtidig med andre generatorer om bord. HSG alene kan levere 2.200 kW til elektrisk forsyning om bord i båten. Propeller og hovedmotor kan kjøres på optimale turtall for å oppnå best mulig virkningsgrad for fremdriftsmaskineriet, uten at man må ta hensyn til turtallet på akselgeneratoren. Hovedmotoren kan dessuten kjøre akselgeneratoren over et bredt turtallsområde og levere effekt til hovedtavle med konstans spenning og frekvens.

Rommet for hovedmaskinen er romslig og oversiktlig. Her er det langt mindre støy enn vanlig, fordi de to hjelpemotorene er plassert i et eget isolert rom på babord side av maskinrommet.

 

I følge prosjektleder Lars Oskar Lie er gir og propell på Liafjord designet for i alt 4.500 kW, og i en såkalt ”boost” funksjon, med kombinasjon av kreftene fra hovedmotor og akselgenerator, kan man utnytte alle disse kreftene på propellen om ønskelig. Nybygget er utstyrt med to hjelpemotorer, en på 1580 kW og en mindre på 500 kW. Man har dermed rundt 2.000 kW i tilgjengelige effekt. Men det er bare mulig å kjøre 1.500 kW på propellen i en ren dieselelektrisk funksjon uten bruk av hovedmotor.

 

Fleksible løsninger
Håpet er å kunne kjøre det nye fiskefartøyet i mest mulig dieselelektrisk modus. Det er verdt å merke seg at man også har dieselelektrisk drift av thrusterne. Videre finnes det et såkalt ”hearth recovery” system der alt kraftkrevende utstyr/systemer om bord blir forsynt med strøm fra HSG systemet, og i følge Lie kan man oppnå 100.000 liter i spart drivstoff bare på dette feltet, og totalt sett rundt en halv million liter årlig for hele fartøyet sammenlignet med forrige generasjon driftsenhet. Andre fordeler med HSG er reduserte utslipp av CO2, NOx og SOx, redusert vibrasjon og støy, fleksible og raske skift av modus og enkelt å legge til tilleggsfunksjoner som for eksempel landstrøm via HSG.

Maskinist Erik Gåsvær (t.v.) og styrmann Ole Henning Nekkøy har mye å sette seg inn om bord i Liafjord.

 

Selve ideen til nye Liafjord startet for halvannet år siden, gjennom en ”tankesmie” mellom Wärtsilä Ship Design Norway AS og Liegruppen Fiskeri AS. Tankene ble raskt til konkrete planer, og snart ble det kjølstrekking ved skrogverftet Western Baltic Shipbuilding i Klaipeda i Litauen. Litt forsinket (1-2 måneder) ankom skroget til Eidsvik Skipsbyggeri AS i Uskedalen 13. mars i år. Da var skroget ferdig malt og alle tunge installasjoner, som motor, dekksutstyr etc. gjort. 20. mars startet selve utrustningsjobben, som har tatt vel seks måneder.

 

Drygere enn Endre Dyrøy
Liafjord har i utgangspunkt samme skrogdesign som Endre Dyrøy. Men nybygget er gjort både bredere og har fått litt større fribord, mens lengden er den samme. Hovedmålene er 64×13,8 meter med dypgående på syv meter. Båten er slik sett en del drygere enn sitt søsterskip, noe som innebærer mer oppdrift, større lastekapasitet, bæreevne og baughøyde, i følge prosjektlederen. Han forteller også at Liafjord er klassifisert både som lastebåt og fiskefartøy. Dermed har man større fleksibilitet når det gjelder dødtid mellom fiskeriene, til for eksempel som bruk som brønnbåt eller annet. Det kan i den forbindelse nevnes at RSW-tankene har en lastekapasitet på i alt 1685 kubikkmeter.

Arrangementet med silekasse og tilhørende utstyr på hoveddekk.

 

Vi var en runde gjennom det flotte nybygget til Liegruppen mens fartøyet enda lå fortøyd til kai ved verftet i Uskedalen. Det var fortsatt litt aktivitet om bord, selv om det meste av utstyret var på plass. Litt testing og prøvekjøring gjensto før de skulle sette kursen mot Sotra og skipsdåp. Det er et romslig, nytt fartøy rederiet har fått seg. Alle områder i skipet bærer preg av det. Messe og salong er lyse, trivelige og godt utstyrte rom, førstnevnte med et lite kaffikjøkken, vask med mer. Salongen en stor tredelt skinnsofa med tilhørende bord og stoler. Stor TV og stereoanlegg hører selvsagt med til utstyret.

 

Fast mannskap på ni
Når det gjelder stuert Torbjørn Nilsen fra Florø sitt domene har han fått en bysse med tilhørende frys, kjøl og lagerrom som er så bra som det kan bli. Det eneste han kunne ønske seg var en heis til proviantrom og frys som ligger på dekksnivå under byssen. Han er alene om matlaging og alt tilhørende arbeid, mens mannskapet selv må stå for vask av sine respektive lugarer.

Lugarene er velutstyrte og romslige.

 

Båten har 11 lugarer og 15-16 køyplasser, og med et fast mannskap på ni personer om bord til enhver tid, får alle hver sin lugar, som er utstyrt med eget bad og toalett, salong, seng med masse lagerplass i skuffeseksjoner under og et stort nattbord med tilhørende skapplass. Her bør det være mulig å trives om man ønsker å trekke seg tilbake for seg selv for personlige gjøremål, eller rett og slett slappe av på køyen en stund. Lugarene har lyse paneler og utsyn til havet gjennom et rundt koøye.

Liafjord har en lys og romslig salong og messe.

Stuert Torbjørn Nilsen fra Florø er godt fornøyd med sin romslige og velutstyrte arbeidsplass.

 

Godt med plass
Nede i hovedmaskinrommet er det godt med plass, selv med alle kompliserte, tekniske installasjoner som finnes om bord. De to hjelpemotorene er plassert på babord side i eget isolert rom, noe som gjør støynivået betraktelig lavere i denne delen av fartøyet. Og oppe i styrehuset finner vi en godt fornøyd skipper, William Rabben, som synes han har fått en flott, meget godt utstyrt og funksjonell arbeidsplass. Han trekker spesielt frem den helt nye bropultseksjonen fra Steinsvik AS, som består av rene skjermer, festet i en og samme midtprofil. Her finnes ingen konsoller, og hele installasjonen er svært lite plasskrevende.

Skipper William Rabben er godt fornøyd med sin nye arbeidsplass, og spesielt med den nye bropultseksjonen fra Steinsvik.

 

Liafjord har mye moderne elektronikk, selvsagt også på broen. Båten har de siste nye elektroniske kartene, som gjør at de slipper kravet om papirkart om bord. På fiskeletingssiden har rederiet satset på sonarer fra Simrad og Kajo, mens alt navigasjonsutstyr kommer fra Furuno. Liafjord er ellers utrustet på tradisjonelt vis som en hvilken som helst moderne kombinert snurper tråler. Skipperen har godt med utsyn til alle arbeidsområder på dekk. Det er godt med plass på uteområdene, og det er god passasje på begge sider av styrehuset.

 

Spennende og kjekt prosjekt
For Eidsvik Skipsbyggeri AS har utrustningen av nybygget vært en stor jobb. Men arbeidet har gått greit og som planlagt, og fartøyet ble ferdigstilt i løpet av vel seks måneder. Det er forholdsvis raskt, ikke minst sett i forhold til den arbeidsmengden og kompleksiteten som har vært når det gjelder dette prosjektet, spesielt med tanke på HSG systemet, opplyser daglig leder Svein Arne Eidesvik til Kystmagasinet. Han sier også at Liafjord har vært et spennende og kjekt prosjekt å jobbe med.

Eidsvik Skipsbyggeri i Uskedalen.

 

Selv om rederiet selv har stått for kontrakt med skrogverftet i Klaipeda og gjort alle innkjøp, har Eidsvik Skipsbyggeri AS vært med i hele prosessen. Lederen for verftet i Uskedalen synes det er flott å få Liegruppen tilbake som kunde av verftet, og han håper det kommer mer fra den kanten. Mye tyder på at Eidsvik Skipsbyggeri AS også vil stå for utrustningen av det neste nye fiskefartøyet fra Liegruppen. Navnet på båten er ikke bestemt enda, men etter det Kystmagasinet kjenner til kan det blir Liafjell. Mye av utstyret til denne båten ligger klart på verftområdet i Uskedalen.

 

Foreløpig er skroget en god del forsinket fra skrogverftet i Litauen, og mye tyder på at vi kan runde nyttår før fartøyet ankomme Norge for utrustning. Ferdigstilling var planlagt neste sommer, men det kan spøke for den tidsplanen med tanke på forsinkelsene fra verftet i Litauen. Frem til det eventuelt skjer og den endelige avgjørelsen om byggeverft blir tatt, ser Eidsvik Skipsbyggeri seg nødt til å permittere deler av arbeidsstokken og leie bort resten.

 

Svein Arne Eidsvik opplyser til Kystmagasinet at de foreløpig ikke har flere prosjekt på plass på nåværende tidspunkt, men at de regner på flere potensielle jobber. Går alt som planlagt vil en ny båt være på plass ved kaien for utrustning etter første halvår neste år.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.