DEL

Norge er opptatt av å få på plass balanserte og helhetlige avtaler både for norsk vårgytende sild og for makrell. Vi er klar til nye forhandlinger, men samtidig støtter vi ytterligere konkrete tiltak mot uansvarlig fiske.


( 01.08.2013 )

[raw]

– Fra norsk side er vi først og fremst opptatt av å få på plass forhandlingsløsninger som innebærer bærekraftige og rettferdige avtaler. Selv om Norge vil forfølge forhandlingssporet med full kraft, konstaterer vi at manglende realisme fra Færøyene, og også Island når det gjelder makrell, har ført oss opp i dagens situasjon, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

– Norge innførte allerede i 2010 et landingsforbud på makrell fra Færøyene og Island, og jeg har de siste årene hatt en omfattende dialog med EUs fiskerikommisær Maria Damanaki. Jeg støtter og er glad for at EU vil innføre importforbud for sild og makrell fra Færøyene, sier Berg-Hansen.

 

– Vi vil også innføre et landingsforbud for sild fra Færøyene, hvis Færøyene i 2013 fisker mer enn den tradisjonelle andelen nvg-sild, sier fiskeri- og kystministeren.

 

For å sikre at våre og EUs tiltak til sammen får den nødvendige effekt, vil vi også innføre nødvendige tiltak for å hindre at eksporten fra Færøyene tar veien om Norge, når EU innfører et import- og transittforbud som har mer omfattende virkning enn bare forbudet mot å ilandføre fisk direkte fra fiskefartøyene.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.