DEL

Fiskeriminister, Elisabeth Aspaker, varsler nye tiltak mot fiskerikriminalitet.


( 26.04.2014 )

– Fiskerikriminalitet rammer alle og vi kan ikke akseptere at ulovlighetene får fortsette. Dialogen mellom næring og myndigheter har ikke ført frem. Nå er tiden kommet for å innføre tiltak. Dette må ta slutt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Blant tiltakene er forhåndsinnmelding av fangster fra også de minste fartøyene, ytteligere faglig bistand fra fiskeriforvaltningen til politi og påtalemyndighet, samt revisjon av regelverk.

 

– Det var et godt møte, og jeg har stor tillit til at næringen nå går i seg selv og tar ansvar for at regelverket overholdes. Det handler om de grunnleggende holdningene hos næringsaktørene, både på fartøy- og på landsiden. Ingen er tjent med kriminell virksomhet, og organisasjonene må nå ta tak en gang for alle for å sikre at næringen opprettholder omdømmet sitt både nasjonalt og internasjonalt, sier fiskeriministeren.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.