Strand Senior AS og Karstensens Skibsværft har inngått kontrakt om design og bygging av en 75 m kombinert snurper/tråler.

Strand Senior AS er et datterselskap av Strand Havfiske AS. Strand Havfiske AS eier og driver frysetråleren Havstrand og ringnotsnurperen/tråleren Strand Senior. Det er sistnevne, som ble bygd i 1999, som skal erstattes med det nye fartøyet.

Strand Senior driver i dag kombinerttrål- og notfiskeri, hvor trålfisket primært består av kolmule som fiskes vest av Irland. Øvrig fiskeri etter sild og makrell drives med not. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper.

Familierederiet eies og drives av søstrene Janne-Grethe Strand Aasnæs og Elisabeth Strand, der førstnevnte er daglig leder i selskapet. Rederiet er tilfreds med å ha kommet i mål med en avtale med Karstensens Skibsværft, og ser fram til å komme i gang med bygging.

Karstensens Skibsværft setter stor pris på den tillit Strand Havfiske AS har utvist. I likhet med de øvrige pelagiske fartøyene, som verftet har under bygging til rederier i Skotland, Irland, Sverige og Danmark, er også nye ”Strand Senior”av Karstensen design.

Det danske verftet har, med nye ”Strand Senior”, i alt 13 pelagiske fiskefartøy i ordreboken for levering i løpet av de kommende tre årene. Verftet må derfor betegnes som absolutt ledende på dette området. Design, innredning og arrangement er blitt til i et godt og nært samarbeid mellom Rederi og Verft.

Rederiet har vært opptatt av innovative løsninger, og en har lagt spesielt vekt på å tilrettelegge for gode arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet. I tillegg til dette er det lagt stor fokus på skrogets utforming, og optimalisering i forhold til Strand Seniors driftsprofil, dette med tanke på lavest mulig drivstoff forbruk. I tillegg utrustes fartøyet med varmegjenvinningsanlegg fra alle motorer, LED belysning, elektriske vinsjer, samt flere tiltak for å sikre lavest mulig energi forbruk.

Sikkerhet og arbeidsforhold er i særlig fokus ved at hele lastedekket er gjort tett med vanntette skipssider. Dette øker sikkerheten, og fribordet økes med nærmere tre meter. Fremdriftsanlegget vil bestå av Wärtsiläs nye 8V31 hovedmotor på 4880 kW, montert på et 2-speeds gearanlegg med variabelt turtall på propell. Den nye serien motorer fra Wartsila har svært lavt drivsstoff forbruk og derav lavere utslipp.

Wartsila og Strand Rederiet har hatt et langt og godt samarbeid, og begge parter setter pris på at en viderefører dette samarbeidet. En rekke øvrige leverandører velges i nærmeste framtid, alle ut fra kriterier som kvalitet, innovasjon og driftssikkerhet. Skroget skal bygges i Polen. Nye ”Strand Senior” skal leveres i Februar 2019.

Hoveddimensjoner:

Lengde overalt 75,00 m

Bredde moulded 15,30 m

Dybde shelterdekk 9,20 m