DEL

Fiskeridirektoratet har fått mange henvendelser fra fiskere denne høsten om de nye reglene for hummerfiske. Nå er fisket godt i gang og tilbakemeldingene fra fiskere viser at de nye reglene ønskes velkommen.


( 21.10.2008 )

[raw]

– Usikkerheten og misforståelsene rundt det nye regelverket for hummerfisket er et tilbakelagt stadium. De fleste fiskere ønsker at dette skal foregå på en bærekraftig måte og er enige i de tiltakene som er innført, forteller skipsfører Ola I. Mork i Fiskeridirektoratet.

 

Jostein Røttingen er fritidsfisker fra Os i Hordaland. Han ser tydelig at krav om to fluktåpninger i hvert kammer har redusert fangsten av hummer under minstemålet.

 

– Siden 1. oktober har jeg hatt ti teiner stående. Jeg har så langt fått syv hummere over minstemålet og kun en som var like under minstemålet. I fjor fikk jeg 14 hummer over minstemålet og cirka 30 hummer under. Dette viser tydelig at den lille hummeren nå kommer seg lett ut gjennom fluktåpningene, forteller Røttingen til Fiskets Gang.

 

Kontroll på fisket
Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Politiet har hatt oppsyn langs store deler av norskekysten og har avdekket uregelmessigheter på sine oppsynsrunder.

 

– Vi finner en del umerkede teiner. Disse blir beslaglagt på stedet og saken blir anmeldt til politiet. Dette er jo helt unødvendig når det likevel er lov å fiske etter hummer. Alle faststående fiskeredskap skal merkes med navn og adresse, og gjerne telefonnummer, sier Mork.

 

Hummerreservat
Det er opprettet fire hummerreservater der hummeren er totalfredet hele året. Dette er verdifulle referanseområder for å følge den naturlige utviklingen i bestanden.

 

Reservatene utgjør små areal og det er svært viktig at de blir respektert. Oppsynet finner relativt mye bruk akkurat på grensen til reservatene.

 

– Egnede teiner like på utsiden av reservatene lokker hummer ut av reservatet og utgjøre en feilkilde når forskningsresultatene skal legges fram. De som fisker på grensen forstyrrer forskningsresultatene, og da er vi like langt, sier havforsker Jan Atle Knutsen ved forskningsstasjonen på Flødevigen.

 

– Vi har gjort spørreundersøkelser blant folk i nærområdet til reservatene. Undersøkelsene viser at 80 til 90 prosent er svært positive til etableringen, og derfor er det unødvendig at et fåtall ødelegger for flertallets mulighet til å se om dette forsøket fungerer, sier Knutsen.

 

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Politiet ser til at regelverket for hummer blir overholdt også lenge etter hummersesongen er avsluttet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.