Peter Hepsø Rederi og Karstensens Skibsværft signerte i går kontrakt på design og bygging av nye Rav, en 79.75 meter lang kombinert snurper/tråler med største bredde på 15,50 meter. Ferdigstilling og overlevering blir 1. oktober 2018, og prislappen lyder på rundt 215 millioner danske kroner! Det nye fiskefartøyet har en rekke nyvinninger.

Peter Hepsø Rederi AS er et datterselskap til Hepsø Invest AS. Rederiet eier og driver i dag en 65 meter lang snurper/tråler med samme navn, Rav. Dette fartøyet ble bygget i 2003, og vil bli lagt ut for salg. Rederiet driver med kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfiskeriet primært består av kolmule vest av Irland. Øvrig fiskeri er med not etter i hovedsak sild og makrell. Nybygget skal drives etter samme prinsipper.

Familierederiet ble etablert i 1917, og i dag er det fortsatt Hepsø-familien som eier og driver selskapet. Tredje generasjon består av fire søsken, hvor Audhild Hepsø er daglig leder av rederiet. Hennes to søstre, Kristin Hepsø og Marit Hepsø er medeiere og partnere. Broren Petter Hepsø er også medeier og aktiv som styrmann om bord på Rav. Marit Hepsø sin ektefelle, Henning Sundet, er maskinsjef, og fjerde generasjon er også aktive om bord. Nye Rav blir rederiets niende nybyggingsprosjekt.

IMG_3760

Fornøyde representanter fra Peter Hepsø Rederi og fra verftet etter kontraktssignering på Nor-Fishing i går. Fra venstre direktør og designsjef Kent Damgaard fra Karstensens Skipsværft, daglig leder i Peter Hepsø rederi, Audhild Hepsø, Petter Hepsø, Torbjørn Hepsø, Marit Hepsø og administrerende direktør ved Karstensens Skipsværft, Knuds Degn Karstensen.

Rederiet uttrykker tilfredshet over å være i mål med denne avtalen med Karstensens Skibsværft, og de gleder seg til å komme i gang med byggingen. Karstensens Skibsværft er glad for den tillit Peter Hepsø Rederi har utvist. I lighet med de øvrige pelagiske fartøyene som verftet har under bygning til redere i Skotland, Irland, Sverige og Danmark, er også nye Rav av eget design. Verftet har med dette siste nybygget i alt 13 pelagiske fiskefartøy i ordreboken for levering i løpet av de kommende tre årene. Karstensens Skibsværft må derfor betegnes som absolutt førende på dette området.

Design, innredning og arrangement på Rav er blitt til i et meget nært samarbeid mellom rederi og verft. Rederiet har vært opptatt av innovative løsninger, og det har blitt lagt spesiell vekt på å optimalisere arbeidsforholdene, sikkerheten og komforten for besetningen. Sikkerhet og arbeidsforhold er blant annet tilgodesett ved av Rav vil være den første nybygde snurperen i den norske flåten hvor hele lastedekket er gjort vanntett med tette skipssider. Det øker sikkerheten og fribordet økes med nærmere tre meter.

#443 _Karstensens_Skibsvaerft_AS_Stills_443_Rav_cam_02_01

Videre har rederiet valt å satse på en fremtidsrettet løsning for vinsjeanlegget, som blir elektrisk drevet. Det gir mindre støy både om bord i båten og til sjøen, som også vil bidra positivt på fangstsiden. Nye Rav vil også bli levert med den første elektrisk drevne nothaler. En rekke leverandører blir i disse dage utvalgt, alle ut fra kriterier som kvalitet, innovasjon og driftsikkerhet.

Fremdriftsanlegget vil bestå av en hovedmotor på rundt 5000 kW med 2-speeds giranlegg. Anlegget forsynes med «take-me-home funktion», som muliggjør diesel-elektrisk seilas. Som en kuriositet kan det til slutt nevnes at Karstensens Skibsværft også ble etablert i 1917, og dette selskapet drives i dag også av tredje generasjon. Men begge disse næsten-100-år gamle selskapene er altså «still-going-strong», og viser veien med utvikling av nye fiskefartøy.

 

Fartøyets hoveddimensjoner:

Lengde overalt                                                                          79,75 m

Bredde moulded                                                                       15,50 m

Dybde shelterdekk                                                                      9,20 m

 

Øvrig teknisk data:

Winsjanlegg                                                                             Elektrisk

Sidepropeller                                                                       2 x 950 kW

RSW-anlegg                                        Johnson Controls, 2 x 1525 kW

Vakuumanlegg                                           4 x 66 kW / 2 x 4200 l tank