Naval Consult AS opplever travle tider i fiskeribransjen, med spennende prosjekter på rekke og rad, både for norske og utenlandske redere.


( 18.01.2011 )

[raw]

I siste utgave av Kystmagasinet presenterte vi to moderne nybygg, ”Bernt Oskar” og ”Bjørg Pauline”. På vår ferd nordover mot Larsnes i nord tok vi turen innom selskapet som står bak de flotte linjene, skipskonsulenten Naval Consult AS, på Raudeberg. Daglig leder Johan Kongsvik forteller om spennende tider i fiskerbransjen, og han viser oss blant annet den nyeste generasjonen kystnotbåt som de har utviklet.

 

Vi får et glimt av det nye skipsdesignet på en dataskjerm. Det vi ser er en velutrustet båt med flotte linjer. Kongsvik forteller at den har største lengde på 42,5 meter mens bredden er på 11 meter. Båten får lastekapasitet på 500 tonn, og den er rigget for not, trål og snurrevad. Blant den omfattende utrustningen finnes både fabrikk og fryseri. Men foreløpig finnes båten bare på tegnebrettet, eller rettere sagt dataskjermen, og når den finner sin eier, er foreløpig usikkert. Men at den vil bli realisert før eller senere, føler lederen seg ganske sikker på.

 

 

Kent Arild Apneseth viser frem selskapets nye skipsdesign.


Spesialist på kystnotfartøy
Naval Consult AS regnes som en av spesialistene i Norge på kystfiskefartøy, og i følge Kongsvik føler de at selskapet har ligget i forkant av utviklingen på dette feltet. De siste ti årene har de utviklet, designet og tegnet 15 kystfartøy, alle funksjonelle og velutrustede båter, som kjennetegnes ved at de går fint i sjøen og har et lavt drivstofforbruk. Et godt eksempel er kystnotbåten ”Bernt Oskar”, som ble levert i slutten av november til sin eier i Lofoten. Hele prosjektet gikk knirkefritt, og det på rekordtid, og resultat ble et fartøy som reder er storfornøyd med.

 

Johan Kongsvik og kollegaen Erlend Hagen forteller om spennende tider i bransjen for skipsdesignere, ikke minst innen for fiskeri og oppdrett. Det er mye som rører seg, og mange redere både fra inn- og utland som har planer og prosjekt som kan bli realisert i nærmeste fremtid. Men et hinder er at bølgene ikke helt har lagt seg etter finanskrisen. Kongsvik forteller at norske banker fortsatt er restriktive og at de stiller høye krav til egenkapital for de som ønsker å realisere en ny båt. Men han regner med at dette vil bedre seg etter hvert som frykten forsvinner fra finansmarkedene.

 

Ligger på været
Naval Consult AS har et kystnotfartøy på gang, nærmest et søsterskip til ”Bernt Oskar”, også det fra Lofoten. Alt så ut til å gå i boks. Rederen hadde til og med fått tilsagn fra banken. Men så snudde banken, og prosjektet ligger i dag litt på været i påvente av bedre tider. Dette fartøyet på 40×9,25 meter skulle utrustes med fabrikk, fryseri og tanker for oppbevaring av levende fisk, spesielt med tanke på fiske etter hyse på Øst-Finnmark sommerstid.

 

Ideen er at fisken kjøres levende rett i tank fra snurrevad eller not for videre produksjon om bord. Den skal nærmest sprelle når den kjøres til innfrysing i platefryseren.  Målet med dette var fra redernes side å oppnå høyest mulig kvalitet på fangsten og derav bedre pris. På denne delen av norskekysten er det langt mellom mottakene, og hysa blir lett bløt og dårlig under transport. Med en slik løsning blir kvaliteten en helt annen. Om rederne får løst dette med finansieringen, er det planen at båten skal overleveres sine eiere i januar 2012. Prislappen vil ligge på rundt 90 millioner kroner.

 

  

Det er foreløpig usikkert når dette canadiske linebåtprosjektet vil bli realisert. Men planene ligger klare for snarlig igangsetting av byggeprosessen.


Spesialbåt for vindmøller
Et annet spennende prosjekt som står foran en realisering om alle brikker faller på plass, er et helt nytt skipskonsept, et spesialfartøy på 499 bruttotonn som skal serve oppdrettsanlegg og offshore vindmølleparker. Skipet er utformet som en supplybåt med stort arbeidsdekk og stor krankapasitet, i tillegg til arrangement for sleping og ankerhåndtering.

 

Johan Kongsvik opplyser til Kystmagasinet at rederen bak dette pionerprosjektet i dag arbeider med å få på plass kontrakt på oppdrag før igangsettelse av byggeprosjektet. Naval Consult AS har gjort en stor innsats med prosjekteringen av nybygget, og mye tyder på at prosjektet vil bli realisert med det første. Skipskonsulenten er også i dialog med redere som planlegger å bygge et lignende offshorefartøy for oppdrag i Middelhavet. En avklaring om realisering kommer i mars 2011.

 

Men tilbake til fiskeri- og oppdrettsnæringen, og spesielt sistnevnte. Naval Consult AS har de siste årene vært blant de ledende skipskonsulentene på utvikling og prosjektering av brønnbåter. Det er bare å nevne ”Ro Master” på 72 meters lengde og med lastekapasitet på 2.700 kubikk og ”Ro Fjord”, så nikker alle i bransjen gjenkjennende. Førstnevnte var verdens største i sitt slag da det ble levert. Det aller siste prosjektet er brønnbåten, ”Bjørg Pauline”, som er viet en større omtale et annet sted i magasinet.

 

  

Naval Consult sin 60 meter lange brønnbåt for en utenlandsk reder.


Nytt brønnbåtdesign
For tiden jobber skipskonsulenten med to større brønnbåtprosjekter for utenlandske redere. Dette blir to helt nye design, som Naval Consult AS har utviklet fra bunnen av. Det ene fartøyet er en 1500 m3 brønnbåt på 60 meter, som er kommet langt i utviklingen. Det andre spennende brønnbåtprosjektet er en 500 BRT kompakt brønnbåt på 40 meter med stor kapasitet. Dette er i en tidligere fase, og kontrakt er enda ikke skrevet.

 

Flere muligheter vurderes for bygging, men det er planer om å installere en del av utstyret i Norge og komplettere skipene her til lands. Johan Kongsvik forteller til Kystmagasinet at prosjekteringen og designet av de tidligere nevnte norske brønnbåtene, har blitt lagt merke til langt utenfor landets grenser. Dette nyter skipskonsulenten nå godt av, ikke minst om de to nevnte prosjektene i utlandet blir realisert.

 

Et annet prosjekt Naval Consult AS har jobbet med en tid, er en større linebåt på 50×12 meter til et selskap i Canada hvor en av eierne er en utflyttet nordmann. Dette er en tradisjonell linebåt, uten dragebrønn, men med et lignende dragesystem på storbord side. Det er også laget et system hvor linen settes ut under vann grunnet strenge restriksjon for vern av sjøfugl i området hvor linebåten vil operere. Båten skal også rigges for snurrevad. Det er foreløpig uklart når dette prosjektet blir realisert.

 

Ombygging av Hepsøyhav
Naval Consult AS har arbeidet med utvikling, design og tegning av ulike typer fartøy siden 1984, med hovedvekt på fiskefartøy og brønnbåter. Selskapet har også markert seg når det gjelder ombygginger. Det siste prosjektet i den sammenheng er ombygging av ”Hepsøyhav”, som skal utføres ved et verft i Gdansk i Polen neste år.

 

Skipskonsulenten har opplevd travle tider, helt siden etableringen for 26 år siden. Selv om de merket finanskrisen hadde de tilstrekkelig med arbeid for sine seks ansatte i den perioden, og det var aldri snakk om permitteringer. Det kan nevnes at Naval Consult AS har samarbeid med et polsk konsulentselskap, og når arbeidsmengden har vært større enn hva designerne på Raudeberg har klart å ta unna, har de mulighet for å sette bort en del av tegningsarbeidet. Til tider har store mengder arbeid blitt utført i Polen.

 

Daglig leder Johan Kongsvik forteller til Kystmagasinet at de kunne vært 20 ansatte ved kontoret på Raudeberg, om det hadde vært mulig å få tak i kvalifisert personell. Men med en beliggenhet som ikke akkurat betegnes som sentral, har det vært vanskelig å rekruttere ingeniører. De har som regel tapt i konkurranse med andre, større konsulentselskaper som er lokalisert mer sentralt. Men Kongsvik klager ikke. De har et lite men godt miljø og rimelig husleie, og de ser lyst på fremtiden.

[/raw]